Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Police na przestrzeni wieków” – Police, 28 października 2010

Police obchodzą 750. rocznicę podniesienia osady do rangi ośrodka miejskiego wzorowanego na prawie magdeburskim. Z tej okazji Urząd Miejski w Policach zorganizował konferencję naukową, do udziału w której zaproszono dwunastu naukowców z pomorskich placówek naukowych, wśród nich przedstawicieli Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie. Obrady odbyły się 28 października 2010 r. w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach przy ul. Siedleckiej 1a.

 Program konferencji
 • dr Przemysław Krajewski (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego) – Pradzieje ziemi polickiej
 • Marek Dworaczyk (Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk Oddział w Szczecinie) – Od grodu do miasta. Wczesnośredniowieczne początki Polic
 • Alicja Kościelna (Archiwum Państwowe w Szczecinie) – Dokument lokacyjny nadania praw miejskich dla Polic
 • dr Krzysztof Guzikowski (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego) – Lokacja Polic i ich dzieje pod zwierzchnictwem rodzin rycerskich (1249–1321)
 • dr Paweł Gut (Archiwum Państwowe w Szczecinie) – Ramy prawne i ustrój Polic w średniowieczu i czasach nowożytnych (do 1808 r.)
 • Paweł Knap (Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie) – Wicki, Szymichowska, Sulewscy. Uczestnicy polskich akcji wywiadowczych poprzedzających operację „Synteza” i ich losy
 • Grzegorz Ciechanowski, Jakub Ciechanowski (Katedra Badań nad Konfliktami i Pokojem/ Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego) – Bombardowania wytwórni paliw syntetycznych w Policach w latach II wojny światowej
 • dr Radosław Ptaszyński (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego) – Zbrodnicza szarańcza. Proces „sabotażystów” polickich
 • dr Arkadiusz Słabig (Instytut Historii Akademii Pomorskiej w Słupsku) – Uchodźcy polityczni z Grecji w Policach w świetle materiałów SB
 • ks. Robert Włodkowski – Ksiądz Jan Mleczko – przykład represji wobec duchowieństwa katolickiego na Pomorzu Zachodnim
 • dr Tomasz Kenar (Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie) – Działalność opozycji demokratycznej w Policach w latach 1976–1989
do góry