Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja popularnonaukowa pt. „»Solidarność« z bliska. Powstanie i funkcjonowanie struktur NSZZ »Solidarność« w Regionie Łódzkim (1980–1981)” – Łódź, 27 października 2010

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi, Instytut Historii UŁ oraz Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Łodzi zorganizowały 27 października br. (środa) konferencję popularnonaukową pt. „»Solidarność« z bliska. Powstanie i funkcjonowanie struktur NSZZ »Solidarność« w Regionie Łódzkim (19801981)”, której towarzyszyły wystawy tematyczne łódzkiego oddziału IPN: „Na zakrętach historii. Robotnicy Łodzi 1945–1989” i „Wojna plakatowa – »Solidarność« 1980–1983”, a także prezentacja filmu pt. „Robotnicy ’80”.

Konferencja odbyła się w sali Rady Wydziału (nr 103) Instytutu Historii UŁ (ul. Kamińskiego 27a). Obrady poprowadził prof. dr hab. Leszek Olejnik.
W programie:
 • dr Łukasz Kamiński, 1980. Narodziny „Solidarności”
 • Leszek Próchniak, „Solidarność” Ziemi Łódzkiej. Powstanie, struktury, ludzie
 • Przemysław Stępień, Wątki religijne w działalności „Solidarności” Regionu Ziemia Łódzka
 • Kamila Orman, Kobiety łódzkiej „Solidarności”
 • Paulina Adryańczyk, „Solidarność Ziemi Łódzkiej” (19801981) – analiza prasoznawcza
 • Milena Przybysz, NSZZ „Solidarność” Ziemi Piotrkowskiej. Powstanie i działalność
 • Joanna Kozioł, Działalność organizacyjna, wydawnicza i związkowa „Solidarności” w Bełchatowie
 • Andrzej Czyżewski, NSZZ „Solidarność” w małym ośrodku miejskim – przykład Sieradza
 • prof. dr hab. Krzysztof Lesiakowski, Wkład łódzkiej „Solidarności” w funkcjonowanie jej ogólnopolskich struktur
   
do góry