Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja studyjna „W sieci. Rzecz o powojennych siatkach wywiadowczych” – Warszawa, 4 grudnia 2008 r.

4 grudnia 2008 r. w placówce Agencji Wywiadu w Magdalence pod Warszawą odbyła się konferencja studyjna „W sieci. Rzecz o powojennych siatkach wywiadowczych”. Sesja zorganizowana została przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Warszawie i Agencję Wywiadu. Stała się okazją do zaprezentowania wyników badań przez dziesięciu naukowców, w gronie których znajdują się: dr Piotr Niwiński (Siatki wywiadowcze eksterytorialne Okręgu Wileńskiego AK), Mariusz Bechta (Siatka wywiadowcza „Liceum”), dr Tomasz Łabuszewski (Siatki wywiadowcze Obszaru Centralnego DSZ-WiN), Wojciech Frazik (Siatki wywiadowcze Obszaru Południowego Zrzeszenia WiN), Kazimierz Krajewski (Ekspozytury siatek wywiadowczych Obszaru Zrzeszenia WiN na terenie Obszaru Centralnego WiN), dr hab. Bogdan Chrzanowski (siatki wywiadowcze Okręgu Pomorskiego AK-Nie-DSZ-WiN), Rafał Sierchuła (Siatki wywiadowcze OP, NSZ-ZJ), dr Patryk Pleskot (Kontrwywiad MBP), mjr Karol Kubański (Techniki pracy wywiadowczej), Aleksander Kozicki (Struktury organizacyjne i formy pracy emigracyjnego wywiadu wojskowego w latach 1945–1955). Referaty te, wraz z kilkoma dodatkowymi tekstami, których autorzy nie mogli przybyć na konferencję, zostaną opublikowane w tomie materiałów posesyjnych. Można oceniać, iż konferencja i będąca jej efektem publikacja są pierwszą próbą tak szerokiego ukazania szczególnej formy walki z komunistycznym reżimem, jaką była działalność siatek organizacji niepodległościowych w latach powojennych.

W gronie gości znaleźli się między innymi uczestnicy działań wywiadowczych AK-WiN. Zainteresowanie tematem zdaje się potwierdzać żywa dyskusja i szereg pytań, które zadano prelegentom.
 

do góry