Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Działalność NKWD/KGB i ich współpraca z tajnymi służbami innych państw Europy Środkowej i Wschodniej 1945–1989” – Praga, 19–21 listopada 2008 r.

W dniach 19–21 listopada 2008 r. w Pradze miała miejsce międzynarodowa konferencja naukowa „NKVD/KGB Activities and its Cooperation with other Secret Services in Central and Eastern Europe, 1945–1989” („Działalność NKWD/KGB i ich współpraca z tajnymi służbami innych państw Europy Środkowej i Wschodniej 1945–1989”), będąca kontynuacją konferencji o tym samym tytule, która odbyła się w Bratysławie w listopadzie 2007 r.

Konferencję zorganizował Instytut Badania Reżimów Totalitarnych (Republika Czeska) wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej i Instytutem Historycznym Słowackiej Akademii Nauk.

Obrady konferencji były prowadzone w językach angielskim, niemieckim i czeskim. Szczegółowe informacje i program konferencji można znaleźć na stronie na stronie

http://www.ustrcr.cz/cs/mezinarodni-konference-aktivity-nkvd-kgb


 

 

do góry