Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „PSL w realiach społeczno-politycznych Polski południowo-zachodniej drugiej połowy lat czterdziestych XX w.” – Wrocław, 18 października 2007 r.

18 października br. w audytorium Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się organizowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN we Wrocławiu oraz Instytut Historyczny UWr. konferencja „PSL w realiach społeczno-politycznych Polski południowo-zachodniej drugiej połowy lat czterdziestych XX w.”

Konferencję otworzyli prof. dr hab. Rościsław Żerelik (dyrektor Instytutu Historycznego UWr.) oraz dr hab. Krzysztof Szwagrzyk (naczelnik OBEP IPN we Wrocławiu). Słowo wstępne wygłosił prof. dr hab. Stanisław Dąbrowski (PWSZ im. Witelona w Legnicy).

Podczas konferencji zaprezentowane zostały następujące referaty:

 • dr hab. Marek Ordyłowski (Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu): „PSL na Dolnym Śląsku 1945–1949”
 • Joanna Hytrek-Hryciuk (IPN Wrocław): „PSL a kwestia granicy zachodniej”
 • prof. dr hab. Grzegorz Strauchold (Instytut Historyczny UWr.): „PSL wobec ludności autochtonicznej”
 • dr Barbara Rogowska (UWr. Instytut Politologii): „Taktyka i strategia walki WUBP we Wrocławiu z PSL”
 • Dariusz Misiejuk (IPN Wrocław): „Działania organów bezpieczeństwa wobec PSL na terenie powiatu głubczyckiego w okresie wyborów do Sejmu Ustawodawczego 1947 r.”
 • dr Marek Golińczak (Instytut Politologii UWr.): „PUBP w Dzierżoniowie wobec PSL (1946–1947)”
 • Adriana Dawid (UO, Instytut Historii): „Liderzy opolskiego PSL (1945–1948)”
 • dr Robert Klementowski (IPN Wrocław): „PSL w Kłodzku a sprawa Jana Kajdy”
 • dr hab. Krzysztof Szwagrzyk (IPN Wrocław): „Od PSL-u do Rzeczpospolitej Polskiej Walczącej (kpt Włodzimierz Pawłowski 1911–1953)”
 • dr Sebastian Ligarski (IPN Wrocław): „PSL w karykaturze (rekonesans badawczy na przykładzie »Szpilek«)”
 • dr Przemysław Bartkowiak (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze): „PSL na Ziemi Lubuskiej w świetle prasy wielkopolskiej w latach 1945–1947”
 • Agnieszka Klarman (IPN Wrocław): „Propagandowy i polityczny obraz PSL w świetle prasy dolnośląskiej w latach 1945–1947”.

Konferencję zakończyła dyskusja prelegentów i uczestników spotkania.

do góry