Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Okupowana Europa. Podobieństwa i różnice” – Warszawa, 10–11 maja 2011

Międzynarodowa konferencję naukowa „Okupowana Europa. Podobieństwa i różnice” odbyła się w dniach 10–11 maja 2011 r. w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” im. Janusza Kurtyki w Warszawie, ul. Marszałkowska 21/25. Obrady konferencji były prowadzone w języku polskim i francuskim.

Dodatkowe informacje: anna.piekarska@ipn.gov.pl

Program

10 maja 2011 r. (wtorek)

 

09.30–09.45 – otwarcie konferencji

09.45–12.45 – I sesja – Okupacje. Terror okupanta – prowadzący: dr Łukasz Kamiński (BEP IPN, Polska)

 • prof. Tomasz Szarota (IH PAN, Polska) –Warszawa, Bruksela, Paryż – czy całkowicie nieporównywalna okupacja niemiecka?

 • dr Cecile Vast (Universite de Franche-Comte, Besancon, Francja) – Metody i wyniki niemieckiej okupacji Francji: represje i środki odwetowe wobec ruchu oporu

 • Kazimierz J. Latuch (GUS, Polska) – Przemiany demograficzne i straty ludnościowe Polski 1939–1945. Raporty rządowe i opracowania demograficzno-historyczne

 • dr Julien Blanc (Institut d’Etudes Politiques de Lyon, Francja) – Francuska opinia publiczna wobec okupacji (1940-1941)

 • dr Maren Röger (Niemiecki Instytut Historyczny, Niemcy) – (Nie-)codzienność podczas niemieckiej okupacji we Francji i w Polsce. Stosunki intymne i „dzieci wojny”

 • dyskusja

14.45–17.30 – II sesja – Sprawa żydowska – prowadzący: dr Marek Gałęzowski (BEP IPN, Polska)

 • dr Danuta Drywa (Muzeum Stutthof, Polska) – Działalność rządu RP na uchodźstwie i jego placówek dyplomatycznych w akcji ratowniczej na rzecz polsko-żydowskich uchodźców w Zachodniej Europie w latach II wojny światowej

 • Wojciech Łukaszun (Uniwersytet Gdański, Polska) – Ratunek czy niebezpieczeństwo? Obszary leśne na terenie Generalnego Gubernatorstwa jako miejsce schronienia ludności żydowskiej w czasie okupacji niemieckiej

 • prof. Rachel Brenner (University of Wisconsin-Madison, USA) –Poza Russell, Benda i Gide: Koncepcja szczęścia a rzeczywistość Zagłady w dziennikach Aurelii Wyleżyńskiej

 • dr Marcin Urynowicz (BEP IPN, Polska) – Jeżeli kiedyś ktoś zapyta: jak żyliście? Jak to znosiliście?­ – Terror okupanta niemieckiego w zapiskach literatów polskich

 • dyskusja

11 maja 2011 r. (środa)

9.00–11.30 – III sesja – Współpraca polsko-belgijska – prowadzący: dr Władysław Bułhak (BEP IPN, Polska)
 

 • dr Zdzisław Jan Kapera (Polska) –Powołanie „ekspozytury 300” i jej losy w okresie czerwiec 1940 – listopad 1942

 • dr Emmanuel Debruyne (Universite catholique de Louvain, Belgia) – Próby współpracy belgijsko-polskiej w okupowanej Belgii (1940-1944)

 • Fabrice Maerten (Centre d’Etudes et de Documentation Guerre et Societes [CEGES], Belgia) – Polacy w ruchu oporu w okupowanej Belgii: między integracją a partykularyzmem

 • Przemysław Gasztold-Seń (BEP IPN, Polska) – Polskie odznaczenia dla Belgów

 • dyskusja

13.00–15.30 – IV sesja – Polskie Państwo Podziemne – prowadzący: dr Cecile Vast (Universite de Franche-Comte, Francja)
 

 • prof. Marek Ney-Krwawicz (IH PAN, Polska) – Siły Zbrojne w Kraju – Armia Krajowa

 • Maciej Żuczkowski (BEP IPN, Polska) – GL i OW PPS w wojskowych strukturach Polskiego Państwa Podziemnego

 • dr Waldemar Grabowski (BEP IPN, Polska) – Cywilne struktury Polskiego Państwa Podziemnego

 • Agnieszka Dzierżanowska (Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie, Polska) – Program badawczy „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką 1939-1945”

 • dyskusja i podsumowanie 
do góry