Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Inwigilować, neutralizować, rozbijać. Stefan Korboński i emigracja polityczna jako obiekt zainteresowania wywiadu PRL w latach 1945–1989” – Warszawa, 24–25 marca 2010

W dniach 24–25 marca 2010 w Centrum Edukacyjnym IPN w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 21/25 obradowała ogólnopolska konferencja naukowa zatytułowana „Inwigilować, neutralizować, rozbijać. Stefan Korboński i emigracja polityczna jako obiekt zainteresowania wywiadu PRL w latach 1945–1989” przygotowana przez Biuro Edukacji Publicznej IPN.

PROGRAM

Środa, 24 marca 2010

09.30–09.45 – Uroczyste otwarcie konferencji – dr hab. Janusz Kurtyka
09.45–12.00 – Sesja I – prowadzenie – dr Łukasz Kamiński

 • 09.45–10.05 – prof. Władysław Bartoszewski,
  Moja współpraca ze Stefanem Korbońskim w Polskim Stronnictwie Ludowym
 • 10.05–10.25 – dr Ewelina Podgajna,
  Działalność Stefana Korbońskiego do 1939 r.

10.25–10.40 – Przerwa na kawę

 • 10.40–11.00 – dr Janusz Gmitruk,
  Maciej Rataj i Stefan Korboński – współtwórcy Polskiego Państwa Podziemnego
 • 11.00–11.20 – prof. dr hab. Piotr Matusak,
  Stefan Korboński – Kierownik Walki Cywilnej i Delegat Rządu RP na Kraj
 • 11.20–12.00 – Dyskusja

12.00–14.00 – Przerwa

14.00–15.30 – Sesja II – prowadzenie – dr Janusz Gmitruk

 • 14.00–14.20 – dr Małgorzata Ptasińska-Wójcik,
  Errata do portretu. O 40-letniej współpracy Stefana Korbońskiego z Jerzym Giedroyciem
 • 14.20–14.40 – dr Arkadiusz Indraszczyk,
  Miejsce i rola Stefana Korbońskiego w międzynarodowej emigracji z państw Europy Środkowej i Wschodniej
 • 14.40–15.00 – prof. dr hab. Stanisław Stępka,
  Stefan Korboński w strukturach ruchu ludowego na emigracji
 • 15.00–15.30 – Dyskusja

15.30–15.45 – Przerwa na kawę

15.45–17.45 – Sesja III – prowadzenie – prof. dr hab. Stanisław Stępka

 • 15.45–16.05 – prof. dr hab. Romuald Turkowski,
  Stefan Korboński i „polski” Londyn 1948–1989
 • 16.05–16.25 – dr Anna Mazurkiewicz,
  Wybrane aspekty działalności Stefana Korbońskiego w Zgromadzeniu Europejskich Narodów Ujarzmionych
 • 16.25–16.45 – dr Waldemar Grabowski,
  Rozpracowanie Kierownictwa Walki Cywilnej przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego
 • 16.45–17.05 – Piotr Stanek,
  Kryptonim „Kalif”. Aparat bezpieczeństwa PRL wobec Stefana Korbońskiego
 • 17.05–17.45 – Dyskusja

Czwartek, 25 marca 2010

09.30–11.00 – Sesja IV – prowadzenie prof. dr hab. Krzysztof Tarka

 • 09.30–09.50 – dr hab. Jan Żaryn,
  Aparat bezpieczeństwa PRL wobec środowisk narodowych w kraju i na emigracji
 • 09.50–10.10 – dr Paweł Ziętara,
  Aparat bezpieczeństwa PRL wobec emigracyjnego Stronnictwa Pracy
 • 10.10–10.30 – prof. dr hab. Anna Siwik,
  Socjalistyczna emigracja polityczna z perspektywy SB
 • 10.30–11.00 – Dyskusja

11.00–11.15 – Przerwa na kawę

11.15–12.45 – Sesja V – prowadzenie dr hab. Jan Żaryn

 • 11.15–11.35 – dr hab. Arkadiusz Adamczyk,
   Aparat bezpieczeństwa wobec piłsudczyków w Wielkiej Brytanii
 • 11.35–11.55 – Witold Bagieński,
  Działania wywiadu cywilnego PRL wobec PSL w latach 1954–1966 
 • 11.55–12.15 – dr Janusz Wróbel,
  Emigracyjny rozdział kariery politycznej Stanisława Bańczyka
 • 12.15–12.45 – Dyskusja

12.45–14.30 – Przerwa

14.30–16.15 – Sesja VI – prowadzenie prof. dr hab. Anna Siwik

 • 14.30–14.50 – prof. dr hab. Krzysztof Tarka,
  Wywiad PRL w walce z Radiem Wolna Europa. Casus Tadeusza Żenczykowskiego i Pawła Zaremby
 • 14.50–15.10 – dr Sławomir Cenckiewicz,
  Kongres Polonii Amerykańskiej w strategii politycznej władz PRL i działaniach wywiadu
 • 15.10–15.30 – dr Piotr Kardela,
  Powstanie i działalność Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Stanach Zjednoczonych w świetle materiałów wywiadu cywilnego Polski Ludowej
 • 15.30–16.15 – Dyskusja 
do góry