Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Polski i żydowski ruch oporu pod okupacją niemiecką w latach 1939–1945” – Warszawa, 23–24 marca 2009

ENGLISH  VERSION

W dniach 23–24 marca 2009 r. Instytut Pamięci Narodowej zorganizował międzynarodową konferencję naukową na temat polskiego i żydowskiego ruchu oporu pod okupacją niemiecką w latach 1939–1945.
Obrady konferencji odbywały się w Warszawie w Hotelu Holiday Inn przy ul. Złotej 48/52 (I piętro, sala Scherzo). Obrady były prowadzone w języku polskim i angielskim.


PROGRAM  KONFERENCJI

Poniedziałek, 23 marca 2009

 • 9.00–9.30 – uroczyste otwarcie konferencji


I sesja – przewodniczy: dr hab. Jan Żaryn

 • 9.30–9.50 – Adam Puławski, Związek Walki Zbrojnej-Armia Krajowa, Delegatura Rządu RP na Kraj oraz Rząd Polski w Londynie wobec eksterminacji ludności żydowskiej w 1942 r.
 • 9.50–10.10 – dr Janusz Gmitruk, Ruch Ludowy wobec zagłady polskich Żydów w latach II wojny światowej
 • 10.10–10.30 – dr Piotr Gontarczyk, Konspiracyjna PPR wobec Żydów w latach 1942–1945
 • 10.30–11.10 – dyskusja

11.10–11.30 – przerwa kawowa

II sesja – przewodniczy: dr Elżbieta Rączy

 • 11.30–11.50 – dr Marcin Urynowicz, Judenraty wobec problematyki czynnego oporu
 • 11.50–12.10 – dr Piotr Kendziorek, Prasa konspiracyjna getta warszawskiego jako instrument działania politycznego żydowskiego ruchu oporu
 • 12.10–12.30 – Witold Mędykowski, Nierówne ofiary, nierówna walka: Rozstajne drogi polskiego i żydowskiego ruchu oporu w czasie okupacji niemieckiej
 • 12.30–13.10 – dyskusja

13.10–15.10 – przerwa obiadowa

III sesja – przewodniczy: dr Dariusz Libionka

 • 15.10–15.30 – prof. John Radziłowski, Ejszyszki i historiografia konfliktów etnicznych w północno-wschodniej Polsce w latach 1939–1945
 • 15.30–15.50 – dr Jevgenij Rozenblat, Udział Żydów w konspiracji antyfaszystowskiej i ruchu partyzanckim na Białorusi w latach 1941–1944
 • 15.50–16.10 – dr Bogdan Musiał, Wobec wspólnego wroga. Partyzanci sowieccy i Żydzi pod okupacją niemiecką na Białorusi w latach 1941–1944
 • 16.10–16.50 – dyskusja

16.50–17.10 – przerwa kawowa

 • 17.10–18.30 – dyskusja panelowa Polacy w konspiracji zbrojnej wobec zagłady Żydów,
  moderator: dr hab. Grzegorz Berendt; uczestnicy: dr Piotr Gontarczyk, dr Dariusz Libionka, Leszek Żebrowski

Wtorek, 24 marca 2009

IV sesja – przewodniczy: dr hab. Grzegorz Berendt

 • 10.00–10.20 – Alina Skibińska, Żydzi w AK. Epizod z Ostrowca Świętokrzyskiego
 • 10.20–10.40 – dr Dariusz Libionka, Biedni AK-owcy patrzą na likwidowane getta (na przykładzie dystryktu warszawskiego)
 • 10.40–11.10 – dyskusja

11.10–11.30 – przerwa kawowa

V sesja – przewodniczy: dr Aleksandra Namysło

 • 11.30–11.50 – Patricia Romerstein, prof. Herbert Romerstein, Porzucenie Polaków i Żydów – sowieckie operacje wywiadowcze wobec Polonii amerykańskiej, Żydów amerykańskich i innych, którzy próbowali pomóc ofiarom nazizmu
 • 11.50–12.10 – dr Elżbieta Rączy, Zagłada Żydów na Rzeszowszczyźnie w świetle meldunków AK
 • 12.10–12.30 – Piotr Szopa, Polskie Państwo Podziemne na Rzeszowszczyźnie wobec przestępstw popełnianych na Żydach
 • 12.30–13.20 – dyskusja

13.20–15.20 – przerwa obiadowa

VI sesja – przewodniczy: dr Marcin Urynowicz

 • 15.20–15.40 – dr Edyta Gawron, Żydowski ruch oporu w Krakowie w kontekście inwigilacji i represji ze strony gestapo
 • 15.40–16.00 – dr Aleksandra Namysło, Samoocalenie czy samoobrona? Żydowska młodzież Zagłębia Dąbrowskiego i jej postawy wobec rzeczywistości okupacyjnej
 • 16.00–16.20 – dr hab. Grzegorz Berendt, Polacy i Żydzi w rejencji gdańskiej w latach 1939–1941 w obliczu niemieckiej przemocy
 • 16.20–17.00 – dyskusja
 • 17.00–17.30 – podsumowanie i zamknięcie obrad
   
do góry