Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Ruch prometejski – fenomen europejski” – Warszawa, 16–17 lutego 2011

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk zorganizowały międzynarodową konferencję naukową „Ruch prometejski – fenomen europejski”. Konferencja odbywała się w dniach 16–17 lutego 2011 r. w Warszawie, w Instytucie Historii PAN (Rynek Starego Miasta 29/31).

16 lutego 2011 r. (środa)

Sesja I

10.00–14.00

 • Prof. Andrzej Nowak (Instytut Historii PAN), Rosja jako imperium w polskiej myśli politycznej
 • Prof. Tomasz Schramm (Uniwersytet Poznański), Europa Wersalska i możliwości polskiej polityki zagranicznej
 • Dr Zaur Gasimov (Instytut Historii Europy w Moguncji), Ruch prometejski jako fenomen europejski
 • Dr Jan Pisuliński (Uniwersytet Rzeszowski), Prometeizm – problemy i pytania historiograficzne
 • Prof. Wojciech Materski (Instytut Studiów Politycznych PAN), Narody Kaukazu w polityce międzynarodowej 1918–1921
 • Dyskusja

Sesja II

15.00–19.00

 • Claude Mamoulia (CNRS), Gruzini w polityce prometeizmu
 • Hiroaki Kuromiya (Uniwersytet Indiany w Bloomington), Polityka zagraniczna Japonii a ruch prometejski
 • Doc. Wołodymyr Komar (Narodowy Uniwersytet Techniczny w Iwano-Frankowsku), Emigracja URL w ruchu prometejskim doby międzywojennej 1926–1939
 • Dr Jan Jacek Bruski (Uniwersytet Jagielloński), Między Warszawą a Paryżem. Reaktywacja współpracy polsko-ukraińskiej 1925–1926
 • Dyskusja

 

17 lutego 2011 r. (czwartek)

Sesja III

9.30–15.00

 • Prof. Marek Kornat (Instytut Historii PAN), Idea prometejska a polityka zagraniczna Polski Odrodzonej
 • Dr Andrij Portnov („Ukraina Moderna”), Idea sojuszu z Polską w ukraińskiej myśli politycznej (1921–1939)
 • Saławat Ischakov (Instytut Historii Rosji RAN), Muzułmanie w ruchu prometejskim
 • Dr Ireneusz Maj (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi), Instytut Wschodni (1925–1939)
 • Dr Henryk Bartoszewicz (Archiwum Główne Akt Dawnych), Roman Knoll a ruch prometejski
 • Dr Andrzej Wszędyrówny (Centralne Archiwum Wojskowe), Ekspozytura Nr 2 II Oddziału Sztabu Głównego
 • Dyskusja

Sesja IV

16.00–19.00

 • Paweł Libera (Instytut Historii PAN), Ewolucja idei prometejskiej w okresie międzywojennym
 • Dr Marcin Kruszyński (Instytut Pamięci Narodowej), Wydział Wschodni Ministerstwa Spraw Zagranicznych a idea prometejska w latach 1918–1932. Przegląd problematyki
 • Dr Piotr Okulewicz (Uniwersytet Poznański), Idea „Międzymorza” w polskiej myśli politycznej 1918–1939
 • Dr Sławomir Łukasiewicz (Instytut Pamięci Narodowej), Prometeizm na emigracji w pierwszych latach po II wojnie światowej w świetle materiałów wywiadu komunistycznego
 • Dr Henryk Głębocki (Uniwersytet Jagielloński), Idee prometeizmu w myśli politycznej opozycji antykomunistycznej w PRL 1975–1989
 • Dyskusja 

Pliki do pobrania

do góry