Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „PZPR jako machina władzy” – Warszawa, 11–13 grudnia 2008 r.

W dniach 11–13 grudnia 2008 r. w Centrum Bankowo-Finansowym w Warszawie – w dawnym gmachu KC PZPR (ul. Nowy Świat 6/12) odbyła się konferencja naukowa, zorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej i Instytut Studiów Politycznych PAN w 60. rocznicę utworzenia PZPR.

PROGRAM KONFERENCJI

CZWARTEK, 11 grudnia 2008

Sesja I: Wewnętrzna struktura i funkcjonowanie partii (przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Paczkowski)

 • 1. Kim byli członkowie PZPR? (prof. dr hab. Leszek Gilejko)
 • 2. Próba portretu zbiorowego aparatu partyjnego (doc. dr hab. Andrzej Friszke)
 • 3. Jak funkcjonowało Biuro Polityczne KC PZPR? (dr Krzysztof Persak)
 • 4. Rola i znaczenie Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej (dr Piotr Osęka)
 • 5. Finanse PZPR (dr hab. Dariusz Stola)
 • 6. Dwa lata z życia gierkowskiego kierownictwa: 1973–1975 (dr Marcin Zaremba)

Sesja II: PZPR na poziomie lokalnym – case studies (przewodniczący: prof. dr hab. Jerzy Eisler)

 • 1. Komitet Gminny PZPR w Sobótce (dr Łukasz Kamiński)
 • 2. Komitet Zakładowy PZPR na co dzień: mocna struktura wypełniona piaskiem? Przypadek Zakładów im. Róży Luksemburg w Warszawie w perspektywie porównawczej (dr Małgorzata Mazurek)
 • 3. Komitet Uczelniany PZPR na Uniwersytecie Warszawskim (prof. dr hab. Andrzej Chojnowski)
 • 4. Komitet Powiatowy PZPR w Elblągu (dr hab. Mirosław Golon)
 • 5. Lokalny ośrodek władzy. KW PZPR w Szczecinie w latach 1950–1975 (dr Eryk Krasucki)

Sesja III: PZPR a „pasy transmisyjne” (przewodniczący: dr Łukasz Kamiński)

 • 1. PZPR a partie satelickie (dr hab. Janusz Wrona)
 • 2. PZPR a ruch zawodowy (dr hab. Jędrzej Chumiński)
 • 3. PZPR a Związek Bojowników o Wolność i Demokrację 1949–1969 (dr Joanna Wawrzyniak)
 • 4. PZPR a środowisko młodzieżowe (doc. dr hab. Marek Wierzbicki)

PIĄTEK, 12 grudnia 2008

Sesja IV: Jak partia rządziła? (przewodniczący: prof. dr hab. Dariusz Jarosz)

 • 1. Nomenklatura wojewódzka: funkcjonowanie systemu na poziomie lokalnym, 1950–1970 (dr Maciej Tymiński)
 • 2. Zarządzanie gospodarką (prof. dr hab. Janusz Kaliński)
 • 3. Zarządzanie propagandą (prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas)
 • 4. PZPR a wojsko (dr hab. Zbigniew Palski)
 • 5. PZPR a organy bezpieczeństwa (prof. dr hab. Andrzej Paczkowski)
 • 6. Partia a wymiar sprawiedliwości (prof. dr hab. Andrzej Rzepliński)
 • 7. MSZ a Wydział Zagraniczny KC PZPR 1956–1989 (dr Wanda Jarząbek)

Sesja V: Rola ideologii (przewodniczący: dr hab. Rafał Stobiecki)

 • 1. Totalitarna gnoza polityczna a PZPR (prof. dr hab. Roman Bäcker)
 • 2. Język PZPR (prof. dr hab. Jan Prokop)
 • 3. Problem żydowski w PZPR (dr hab. Bożena Szaynok)
 • 4. „Mijalowcy” (dr Grzegorz Sołtysiak)
 • 5. Mit modernizacji (dr Adam Leszczyński)

SOBOTA, 13 grudnia 2008

Sesja VI: Przywódcy partii komunistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej (przewodniczący: prof. Jane Curry)

 • 1. János Kadar (dr János Tischler)
 • 2. Władysław Gomułka (doc. dr hab. Paweł Machcewicz)
 • 3. Edward Gierek (prof. dr hab. Jerzy Eisler)
 • 4. Erich Honecker (dr hab. Krzysztof Ruchniewicz)
 • 5. Nicolae Ceauşescu (dr Adam Burakowski)

PROGRAM KONFERENCJI

(pdf – 560 KB)

 

Pliki do pobrania

do góry