Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja

 

Referaty:prof. dr hab. Henryk Dominiczak (Warszawa) - Historia aparatu represji w Polsce 1944 - 1956; warsztat - stan wiedzy - problemy badawcze
mgr Jerzy Kułak (Białystok) - Źródła i stan badań nad aparatem represji w woj. białostockim w latach 1944 - 1948
mgr Piotr Łapiński (Białystok) - Działalność represyjna Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku
mgr Janusz Borowiec, mgr Krzysztof Kaczmarski (Rzeszów) - Aparat represji na Rzeszowszczyźnie 1944 - 1954 (UB i wojskowy wymiar sprawiedliwości) - uwagi nad organizacją i działaniem
dr Rimantas Miknys (Wilno) - Badania nad aparatem represji i zbrodniami komunistycznymi prowadzone w Instytucie Historii Litwy
Inga Petravičiute (Wilno) - Struktura aparatu represji na Litwie i problem kolaboracji w okresie 1940 - 1941
dr Arvydas Anušauskas (Wilno) - Zasięg, formy i rezultaty represji NKWD-NKGB na Litwie w latach 1944 - 1953
dr Arunas Bubnys (Wilno) - Działalność I Oddziału KGB w LSRR w latach 1944 - 1953
doc. Igor Kuźniecow (Mińsk) - Stan badań i źródła do dziejów aparatu represji na Białorusi w latach 1944 - 1953
Oleg Gardzienko (Mińsk) - Metody zwalczania podziemia niepodległościowego na Białorusi po 1944 r.

 

do góry