Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Rok 1945. Między wojną a pokojem. W 60. rocznicę zakończenia II wojny światowej” – Olsztyn, 5-6 maja 2005 r.

W dniach 5-6 maja br. odbyła się w Olsztynie konferencja naukowa „Rok 1945. Między wojną a pokojem. W 60. rocznicę zakończenia II wojny światowej”.

Konferencja zorganizowana została przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej w Białymstoku Delegatura w Olsztynie, Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Muzeum Warmii i Mazur. Uroczystego otwarcia obrad, które odbywały się w Salach Kopernikowskich olsztyńskiego zamku dokonali wiceprezes IPN Janusz Krupski, Arcybiskup Metropolita Warmiński ks. dr Edmund Piszcz oraz Prezydent Miasta Olsztyna Czesław Jerzy Małkowski.

Konferencję rozpoczęto od omówienia problematyki bilansu drugiej wojny światowej dla Polski, Litwy i Białorusi, a referaty wygłosili: prof. dr hab. Adam Dobroński (Uniwersytet w Białymstoku), dr Arunas Bubnys (Instytut Historii Litwy) i prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz (Uniwersytet w Białymstoku). Następnie dr Jerzy Milewski (IPN Białystok), dr hab. Aleksander Smalanczuk (Uniwersytet Grodzieński), a także doc. dr Algis Kasperavicius (Uniwersytet Wileński) omówili problem pamięci o drugiej wojnie światowej Polaków, Litwinów i Białorusinów. Referaty spotkały się z dużym zainteresowaniem i wywołały dyskusję, która pokazała, że istnieje wiele rozbieżności w ocenie przebiegu wydarzeń, jak i skutków II wojny światowej. W swoich poglądach, od reszty uczestników konferencji, różnili się zwłaszcza historycy z Kaliningradu, z których doc. dr Aleksandr Zołow bronił układu Ribbentrop-Mołotow i prosił o wymienienie przykładów walk AK z Niemcami. Kolejny dzień obrad zdominowała problematyka regionalna. Doc. dr Aleksandr Zołow (Uniwersytet w Kaliningradzie), mgr Tadeusz Baryła (OBN w Olsztynie), prof. dr Giennadi Kretynin (Uniwersytet w Kaliningradzie), mgr Renata Gieszczyńska (Delegatura IPN w Olsztynie) oraz dr Ryszard Tomkiewicz (OBN w Olsztynie) przedstawili sytuację w Prusach Wschodnich, których południowa część została włączona do Polski w 1945 r. Ostatni blok konferencji obejmował referaty przygotowane przez pracowników OBEP Białystok: mgr. Piotra Łapińskiego, dr. Krzysztofa Sychowicza oraz mgr. Pawła Kalisza. Przedstawili oni problem przemian politycznych, społecznych i wyznaniowych w województwie białostockim po zakończeniu II wojny światowej. Również w drugim dniu obrad miała miejsce ożywiona dyskusja. Podsumowując konferencję, prof. dr hab. Cezary Kuklo (Dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku), prof. dr hab. Stanisław Achremczyk (Dyrektor OBN w Olsztynie) oraz Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew (Dyrektor Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM w Olsztynie) wskazali na potrzebę dalszych spotkań, które służą wymianie myśli i doświadczeń.

do góry