Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Akcja »Burza« na ziemiach północno-wschodnich II RP (okręgi: wileński, nowogródzki, białostocki)”

 W dniu 3 lipca 2004 r. w Białymstoku w ramach obchodów 60. rocznicy akcji „Burza” w okręgach AK: białostockim, nowogródzkim i wileńskim, odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku oraz Zarząd Okręgu Światowego Związku Żołnierzy AK.

Na uroczystości licznie przybyli kombatanci, a gośćmi honorowymi byli: Ostatni Prezydent RP na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski z małżonką oraz wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Grzegorz Ciecierski. W referatach przedstawiono przebieg akcji „Burza” na ziemiach północno-wschodnich. Dr Jarosław Wołkonowski (Wilno) zwrócił uwagę na niedocenianie roli garnizonu wileńskiego AK w walkach o Wilno oraz negatywne konsekwencje przyspieszenia operacji „Ostra Brama”. Dr Henryk Piskunowicz (Warszawa) referujący operację „Burza” w okręgu nowogródzkim stwierdził, że nie należy krytycznie oceniać porozumień struktur AK z Niemcami, gdyż zawierane one były w sytuacjach szczególnych i miały jedynie charakter taktyczny. Dr Jan Jerzy Milewski (Białystok) wysunął tezę, że wzmożona aktywność podziemia niepodległościowego w Białostockiem w pierwszej połowie 1945 r., kiedy to m.in. zaatakowano sto kilkadziesiąt posterunków MO, to „dokończenie” akcji „Burza” w okręgu białostockim.

W drugiej części konferencji referaty wygłosili kombatanci: prof. Witold Czarnecki mówił o udziale Szarych Szeregów w akcji „Burza” na Wileńszczyźnie a dr Józef Kuźmiński o walkach Zgrupowania Nalibocko-Stołpeckiego AK latem 1944 r. Epilog akcji „Burza” na Białostocczyźnie – deportacje żołnierzy AK do ZSRR – omówił Marcin Zwolski (Białystok).

do góry