Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja

We wtorek 17 czerwca 2003 r. w siedzibie białostockiego oddziału IPN odbyło się otwarcie wystawy zatytułowanej „UB w walce z podziemiem niepodległościowym i opozycją w województwie białostockim”. Następnie odbyła się sesja naukowa poświęcona tym samym zagadnieniom.

Podczas sesji historycy z białostockiego oddziału IPN zaprezentowali referaty poświęcone m.in. powstawaniu terenowego aparatu bezpieczeństwa, działaniom UB wobec podziemia niepodległościowego, Kościoła katolickiego i PSL, kombinacjom operacyjnym UB, a także metodom fałszowania referendum 1946 r. i wyborów do Sejmu Ustawodawczego.

W czasie sesji wygłoszone zostały referaty:

1. Paweł Kalisz (OBEP IPN Białystok) – Powstanie i organizacja terenowego aparatu bezpieczeństwa w latach 1944-1945 na przykładzie PUBP w Suwałkach
2. Marcin Zwolski (OBEP IPN Białystok) – PUBP w Bielsku Podlaskim w walce z podziemiem niepodległościowym w latach 1944-1949
3. Bartłomiej Rychlewski (Warszawa) – Metody działania funkcjonariuszy PUBP w Augustowie i Suwałkach w walce z podziemiem niepodległościowym w relacjach świadków i w dokumentach
4. Piotr Łapiński (OBEP IPN Białystok) – Przebieg kombinacji operacyjnej PUBP w Białymstoku na przykładzie likwidacji patrolu Gabriela Oszczapińskiego ps. „Dzięcioł” (sierpień 1949–styczeń 1950)
5. Dr Krzysztof Sychowicz (OBEP IPN Białystok) – Urząd Bezpieczeństwa wobec Kościoła katolickiego w woj. białostockim w latach 1944-1949
6. Dr Jan Jerzy Milewski (OBEP IPN Białystok) – Rola UB w rozbiciu PSL w woj. białostockim
7. Tomasz Danilecki (OBEP IPN Białystok) – Urząd Bezpieczeństwa wobec Referendum Ludowego i wyborów do Sejmu Ustawodawczego na przykładzie działań PUBP w Bielsku Podlaskim
8. Prok. Jerzy Kamiński (OKŚZpNP IPN Białystok) – Informacja o przestępstwach popełnionych przez funkcjonariuszy UBP w Białymstoku i Sokółce w świetle prowadzonych śledztw

do góry