Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sesja naukowa

Białystok, 20 czerwca 2001 roku.Organizatorzy: Instytut Pamięci Narodowej - Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej w Białymstoku, Polskie Towarzystwo Historyczne O. Białystok, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.Program:

 • dr Siergiej Piwowarczyk (Uniwersytet w Grodnie) Udział ludności cywilnej w budowie rejonów umocnionych w Zachodnim (Białoruskim) Specjalnym Okręgu Wojskowym w latach 1940-1941
 • mgr Anatol Wap (Białystok) Dyslokacja wojsk radzieckich w tzw. "występie białostockim" w przededniu agresji niemieckiej na ZSRR.
 • mgr Tomasz Wesołowski (Uniwersytet w Białymstoku) Rola umocnień "linii Mołotowa" w pierwszych dniach operacji Barbarossa.
 • Dr hab. Edmund Dmitrów (IPN Białystok) Działalność niemieckich formacji specjalnych na Białostocczyźnie w pierwszych tygodniach wojny niemiecko-sowieckiej.
 • dr Jan Jerzy Milewski (IPN Białystok) Rola ludności miejscowej w pogromach Żydów w zachodniej części woj. Białostockiego (czerwiec-lipiec 1941 r.) - uwagi wstępne.
 • dr hab. Adam Dobroński (Uniwersytet w Białymstoku) Wydarzenia w Białymstoku i okolicy w końcu czerwca i na początku lipca 1941 r.
 • ks. dr Józef Łupiński (Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży) Koniec okupacji sowieckiej i początek okupacji niemieckiej w dziennikach proboszcza z Lubotynia.
 • mgr Zbigniew Romaniuk (Brańsk) Zbrodnia w Folwarkach Tylwickich na tle wydarzeń w regionie w połowie 1941 r. 
 • mgr Piotr Łapiński (IPN Białystok) Zbrodnie wojenne na terenach nadbużańskich w końcu czerwca 1941 r.
 • ks. Kazimierz Litwiejko (Białystok) Zbrodnie sowieckie w powiecie sokólskim w czerwcu 1941r.
 • dr hab. Eugeniusz Mironowicz (Uniwersytet w Białymstoku) Społeczeństwo i politycy białoruscy wobec zmiany sytuacji politycznej latem 1941 r.
 • doc. Jewgienij Rozenblat, doc. Irina Jelenska (Uniwersytet w Brześciu) Polacy i Białorusini wobec losu ludności żydowskiej w woj. Poleskim w pierwszych tygodniach wojny.
 • dr Rimantas Miknys (Instytut Historii Akademii Nauk Litwy) Stosunki narodowościowe na Litwie w pierwszych tygodniach okupacji niemieckiej w publicznych dyskusjach i historiografii litewskiej.
 • dr Olena Bundak (Uniwersytet w Łucku) Żydzi wołyńscy w pierwszych dniach wojny.
 • ks. dr Tadeusz Krahel (Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku) Los duchowieństwa archidiecezji wileńskiej na przełomie dwóch okupacji.
 • dr Oleg Jow (Mińsk) Masowe groby ofiar represji na Białorusi w okresie wrzesień 1939-czerwiec 1941 - polski ślad.

Dyskusja 

do góry