Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Obchody 40-lecia Milenium Chrztu Polski – Białystok, 12 maja 2006 r.

Dnia 12 maja 2006 r. w ramach IV Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki w siedzibie oddziału IPN w Białymstoku otwarto wystawę „Obchody Milenium Chrztu Polski w 1966 r. – kraj i region” oraz odbyła się sesja naukowa „Między Milenium a Tysiącleciem”.

Wśród dostojnych gości byli: metropolita białostocki abp dr Wojciech Ziemba, przedstawiciel biskupa prawosławnego Jakuba – ks. Andrzej Bołbot, przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, instytucji kulturalnych i naukowych. Otwarcia wystawy dokonali abp Wojciech Ziemba i dyrektor Biura Edukacji Publicznej IPN dr hab. Jan Żaryn w towarzystwie dyrektora oddziału IPN w Białymstoku prof. dr hab. Cezarego Kuklo.
W swoim wystąpieniu abp Wojciech Ziemba podkreślił znaczenie uroczystości milenijnych, które w porównaniu do innych przełomowych wydarzeń lat 1956–1980 objęły cały kraj i wszystkie warstwy społeczne. Rok 1966 był wielką lekcją historii dla całego narodu.
Do tego stwierdzenia nawiązywali kolejni referenci: dr hab. Jan Żaryn, który przedstawił kościelną koncepcję obchodów Milenium podkreślając, że Kościół przygotowywał się do nich już od końca roku 1956 oraz dr Tadeusz Krawczak – autor referatu na temat partyjno-państwowej koncepcji obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego, która z kolei powstawała w ostatniej chwili, była słabo przemyślana i najczęściej sprowadzała się do chęci utrudniania obchodów organizowanych przez Kościół.
Nieznane fakty z uroczystości milenijnych w regionie, w których uczestniczyli m.in. Prymas Stefan Wyszyński i abp Karol Wojtyła (6–7 sierpnia w Łomży, 1–2 października w Drohiczynie i 19–20 listopada 1966 r. w Białymstoku) przedstawili ks. dr Adam Szot i dr Krzysztof Sychowicz. Podczas obchodów w Białymstoku podkreślono ciągłość tradycji archidiecezji wileńskiej m.in. eksponując kult Matki Boskiej Ostrobramskiej.
Wystawę „Obchody Milenium Chrztu Polski w 1966 r. – kraj i region” można zwiedzać w siedzibie Oddziału IPN w Białymstoku (ul. Warsztatowa 1a) do 15 czerwca w godzinach 9.00–15.00 po uprzednim zgłoszeniu.

do góry