Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Stan wojenny - spojrzenie po 20 latach

  • prof. dr hab. Andrzej Friszke (członek Kolegium IPN) - Geneza wprowadzenia stanu wojennego w Polsce
  • mgr Tomasz Danilecki (IPN Oddział w Białymstoku) - Stan wojenny w Białymstoku
  • mgr Marek Kietliński (Archiwum Państwowe w Białymstoku) - Represje wobec białostockiej opozycji w stanie wojennym
  • ks. dr Adam Szot (Archiwum Archidiecezjalne w Białymstoku) - Pomoc Kościoła katolickiego osobom represjonowanym i ich rodzinom w czasie stanu wojennego na terenie Archidiecezji w Białymstoku
  • mgr Ewa Rogalewska (IPN Oddział w Białymstoku) - Człowiek w sytuacji granicznej w świetle relacji ze zbiorów OBEP IPN w Białymstoku dotyczących stanu wojennego. Próba interpretacji
  • ks. mgr Kazimierz Litwiejko - Niezależny ruch harcerski w stanie wojennym w Białymstoku
  • dr Krzysztof Sychowicz (IPN Oddział w Białymstoku) - Nauczyciele województw białostockiego i suwalskiego w stanie wojennym
  • mgr Marcin Zwolski (IPN Oddział w Białymstoku) - Źródła archiwalne do badań nad stanem wojennym na terenie byłych województw suwalskiego i łomżyńskiego
do góry