Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Exodus – deportacje i migracje (wątek wschodni). Stan i perspektywy badań” – Białystok, 6 września 2007 r.

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Białymstoku rozpoczęło pracę nad projektem badawczo-edukacyjnym „Exodus. Centrum naukowo-edukacyjne deportacji, repatriacji i migracji”, w ramach którego badaniami i pracami dokumentacyjnymi objęte będą deportacje ludności polskiej w głąb Związku Sowieckiego, przesiedlenia i repatriacje zza linii Curzona, a także wiele innych wątków dotyczących migracji ludności w latach II wojny światowej i w okresie powojennym. Do rozpoczęcia realizacji tak dużego projektu konieczne jest podsumowanie dotychczasowych badań nad tym tematem. Temu właśnie miała służyć konferencja, która odbyła się w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3.

Konferencja miała również na celu wyznaczenie kierunków dalszych badań, wskazanie wątków spornych, dyskusję na temat dostępnych źródeł i możliwości ich poszerzenia. Mając na uwadze ograniczony czas konferencji zdecydowaliśmy się na podjęcie jedynie wątku wschodniego tematyki, związanego głównie z represjami sowieckimi. Plonem konferencji będzie publikacja zbiorowa.
 


Program

1. Jerzy Autuchiewicz, OBEP IPN Białystok – Stan, perspektywy i problemy terminologiczne w badaniach dotyczących deportacji Polaków w głąb ZSRR
2. dr Aleksander Gurjanow, Ośrodek „Memoriał” Moskwa – Sowieckie represje polityczne na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1939-1941
3. dr Jerzy Milewski, OBEP IPN Białystok – Deportacje z białostockiego za „pierwszego Sowieta”
4. Marcin Zwolski, OBEP IPN Białystok – Deportacje internowanych Polaków w głąb ZSRR 1944-1945 
5. Agnieszka Kolasa, UMCS Lublin – Dobrowolne wyjazdy do ZSRR w 1939 r. Polaków i Ukraińców z terenu Południowego Podlasia
6. dr Zofia Gronowska, ZUS Szczecin – Następstwa zdrowotne i społeczne przebytej deportacji do ZSRR w latach 1940-1956
7. dr Anna Zapalec, Akademia Pedagogiczna w Krakowie – Źródła dotyczące deportacji obywateli polskich z terenu województwa tarnopolskiego w okresie pierwszej okupacji sowieckiej (1939-1941) (komunikat)
8. dr Beata Kozaczyńska, Akademia Podlaska Siedlce – Wysiedlanie ludności z Zamojszczyzny do dystryktu warszawskiego w latach 1942-1943 (w świetle sprawozdań RGO)
9. dr Dariusz Węgrzyn, OBEP IPN Katowice – Prawo zwycięzców. Deportacje Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku jako jedna z konsekwencji wkroczenia Armii Czerwonej na Górny Śląsk
10. Przemysław Czyżewski, OBUiAD IPN Białystok – Sytuacja Polaków na Grodzieńszczyźnie w latach 1945-1947 w świetle raportów WiN
11. Janina Hera, Warszawa – Losy ekspatriantów z Kresów po zakończeniu wojny
12. Krzysztof Jodczyk, OBEP IPN Białystok – Migracje Polaków z Wileńszczyzny na powojenne terytorium Polski (1945-1957)
13. Maria Mazur, UMCS Lublin – Polacy w Kazachstanie

Wszelkie pytania prosimy kierować do pracownika OBEP IPN Marcina Zwolskiego (0-85-664.57.84; 609-474-374; marcin.zwolski@ipn.gov.pl )

Noty o autorach referatów

Pliki do pobrania

do góry