Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Społeczeństwo Polski północno-wschodniej wobec przemian ustrojowych w latach 1989–2009”, Olsztyn – Białystok, 4–5 czerwca 2009

Dwudniową sesją naukową, dwiema wystawami i okolicznościowym wydawnictwem uczcił białostocki Oddział IPN 20. rocznicę wyborów 4 czerwca 1989 r. Rocznicowe obchody rozpoczęły się w olsztyńskim Urzędzie Marszałkowskim, gdzie dyrektor białostockiego oddziału IPN prof. Cezary Kuklo poprowadził sesję naukową „Społeczeństwo Polski północno-wschodniej wobec przemian ustrojowych w latach 1989–2009”. Referat inaugurujący wygłosił prof. dr hab. Jan Kofman (ISP PAN, Uniwersytet w Białymstoku). Uwieńczeniem pierwszego dnia konferencji było otwarcie w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie wystawy „Olsztyński czerwiec ‘89” przygotowanej przez Renatę Gieszczyńską z olsztyńskiej Delegatury IPN oraz promocja książki pod tym samym tytułem.

5 czerwca w siedzibie białostockiego oddziału IPN odbyła się druga część sesji naukowej, poprzedzona uroczystością wręczenia przez marszałka woj. podlaskiego Jarosława Dworzańskiego odznaczeń „Zasłużony dla Województwa Podlaskiego” dziewięciu działaczom opozycji solidarnościowej. Honorowym gościem uroczystości był mec. Lech Lebensztejn, obrońca w procesach politycznych w latach 1981–1989, w 1989 r. przewodniczący Komitetu Obywatelskiego NSZZ „Solidarność” Ziemi Białostockiej. Wszyscy uczestnicy uroczystości otrzymali tez okolicznościowe monety wyemitowane przez NBP. Po zakończeniu uroczystości wręczenia odznaczeń odbyła się druga część konferencji naukowej. Jej uczestnicy mogli też zwiedzić wystawę druków okolicznościowych związanych z wyborami 4 czerwca 1989 r., przygotowanych przez OBEP i Książnicę Podlaską.
 

PROGRAM KONFERENCJI

4 czerwca
Sala konferencyjna Urzędu Marszałkowskiego, ul. Emilii Plater 1 w Olsztynie


Referaty:

 • 1. Prof. dr hab. Jan Kofman, U genezy obrad „Okrągłego Stołu”
 • 2. Mgr Renata Gieszczyńska, NSZZ „Solidarność” i opozycja demokratyczna na Warmii i Mazurach u schyłku lat 80.
 • 3. Mgr Tomasz Danilecki, NSZZ „Solidarność” i opozycja demokratyczna na Białostocczyźnie u schyłku lat 80.
 • 4. Dr Piotr Kardela, Olsztyńska SB wobec wyborów w czerwcu 1989 r.
 • 5. Mgr Paweł Warot, „Okrągły Stół” i wybory z czerwca 1989 r. w prasie i dokumentach władz
 • 6. Dr Ryszard Tomkiewicz, Przemiany w życiu codziennym Olsztyna schyłku lat 80. i początku 90. XX wieku
 • 7. Mgr Tadeusz Baryła, Transgraniczna współpraca Warmii i Mazur z obwodem Kaliningradzkim i Litwą
 • 8. Prof. dr hab. Stanisław Achremczyk, Olsztyńskie środowisko akademickie w drodze do uniwersytetu

Po zakończeniu tej części konferencji odbyło się otwarcie wystawy „Olsztyński czerwiec 1989”, przygotowanej przez Delegaturę IPN w Olsztynie.


5 czerwca
Sala konferencyjno-wystawiennicza OIPN, ul. Warsztatowa 1A, Białystok

 • Wręczenie Honorowych Odznak „Zasłużony dla Województwa Podlaskiego” przez Jarosława Dworzańskiego Marszałka Województwa Podlaskiego
 • Wręczenie okolicznościowych monet wyemitowanych przez Narodowy Bank Polski z okazji 20. rocznicy wyborów czerwcowych

Referaty:

 • 1. Dr Paweł Ukielski, Transformacja ustrojowa w Polsce i Państwach Wyszehradzkich po roku 1989
 • 2. Mgr Marek Kietliński, Władza i jej postawy w Polsce północno-wschodniej u schyłku lat 80.
 • 3. Dr Krzysztof Sychowicz, Kościoły w Polsce północno-wschodniej u progu przemian demokratycznych i społeczno-gospodarczych
 • 4. Dr Anna Grabska, Przemiany w przemyśle i rolnictwie w Polsce północno-wschodniej w latach 1989–2009
 • 5. Mgr Radosław Oryszczyszyn, Postawy polityczne mieszkańców Polski północno-wschodniej w latach 1989–2009
 • 6. Prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz, Postawy polityczne Białorusinów w latach 1989–2009
 • 7. Dr hab. Wojciech Śleszyński, Przełomy polityczne a rozwój studiów historycznych w Białymstoku

Tej części obrad towarzyszyła ekspozycja druków okolicznościowych związanych z wyborami w czerwcu 1989 r. na Białostocczyźnie, przygotowana przez OBEP i Książnicę Podlaską.

Przy współpracy:
Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Sejmik Województwa Podlaskiego
Zarząd Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ „Solidarność”
Zarząd Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”
 

do góry