Nawigacja

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Po obu stronach granicy. Duchowieństwo i wierni na obszarze podzielonej granicami archidiecezji wileńskiej w latach powojennych” – Białystok, 12 listopada 2009

W dniu 12 listopada 2009 r. w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 46 rozpoczęła się konferencja naukowa „Po obu stronach granicy. Duchowieństwo i wierni na obszarze podzielonej granicami Archidiecezji Wileńskiej w latach powojennych”, przygotowana OBEP IPN w Białymstoku oraz Klub Inteligencji Katolickiej przy współpracy Archiwum Archidiecezjalnego, Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego oraz Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku. Patronem honorowym konferencji był abp Edward Ozorowski, Metropolita Białostocki.

Referaty:

  • Ks. dr Tadeusz Krahel – Duchowieństwo Grodna w latach 1939–1991
  • Dr Waldemar F. Wilczewski – Ksiądz Stanisław Żuk (1902– 1983) i jego działalność duszpasterska w latach komunistycznych rządów na Białorusi
  • Ks. dr Tadeusz Kasabuła – Prymas Tysiąclecia w Białymstoku – troska o kościół lokalny

Przerwa – 16.15-16.30

  • Ks. dr Adam Szot – Rok 1950 – czas przełomu? Z dziejów Kościoła na Białostocczyźnie
  • Dr Krzysztof Sychowicz – Echa śmierci ks. Jerzego Popiełuszki w świetle raportów SB
  • Dr Ewa Rogalewska – Dziedzictwo księdza Jerzego Popiełuszki

Dyskusja – 17.30-18.00
 

do góry