Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Tam też była »Solidarność«. Małe ośrodki ruchu związkowego i ich rola w latach 1980–1990” – Białowieża, 2–4 grudnia 2010

Kilkudziesięciu historyków z różnych ośrodków naukowych w całym kraju obradowało w dniach 2–4 grudnia 2010 r. na konferencji poświęconej małym ośrodkom niezależnego ruchu związkowego w Polsce w latach 1980–1990. Liczny udział naukowców i żywe dyskusje potwierdziły wyrażane wcześniej opinie o istotnej luce w badaniach nad dziejami „Solidarności”, koncentrujących się dotąd na analizie działalności związku w największych ośrodkach miejskich i centrach przemysłowych. W dyskusjach przypominano, że podstawową siłą „Solidarności” była jej powszechność. Zwracano także uwagę na trudności, ale i zalety prowadzenia działalności opozycyjnej w małych społecznościach. Prezentowane podczas konferencji referaty zostaną niebawem opublikowane.

Organizatorem konferencji był OBEP IPN w Białymstoku.
 

PROGRAM

2 grudnia

17.00 – otwarcie konferencji

17.15-18.15 – obrady – Wprowadzenie do tematu

Dr Marcin Markiewicz (OBEP IPN Białystok) – Stan badań nad historią „Solidarności” w małych ośrodkach

Dr hab. Andrzej Konrad Piasecki (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) – Kwestie oporu społecznego (1981–1988) w monografiach lokalnych. Próba bilansu

Radosław Oryszczyszyn (Uniwersytet w Białymstoku) – Specyfika działalności opozycyjnej w małych społecznościach z perspektywy socjologicznej

3 grudnia

9.00-10.40 – obrady w panelach równoległych: I i II

Panel I: „Solidarność” w okresie legalnym (VIII 1980–12 XII 1981)

Wojciech Rotarski (OBEP IPN Katowice) – Spóźniony Sierpień w Częstochowie. Regionalny protest NSZZ „Solidarność” w klubie „Ikar” w listopadzie 1980 r.

Ks. dr Adam Szot (Archiwum Archidiecezjalne w Białymstoku) – „Solidarność” Ziemi Sokólskiej w latach 1980–1981

Marek Kietliński (Archiwum Państwowe w Białymstoku) – „Solidarność” w Hajnówce w latach 1980–1981

Dr Krzysztof Wiśniewski (Archiwum Miasta St. Warszawy)– „Solidarność” w Pułtusku 1980–1981

Dr Marcin Zwolski (OBEP IPN Białystok) –„Solidarność” suwalska i giżycka – rywalizacja i współdziałanie

Panel II: Działalność w podziemiu (13 XII 1981–1987)

Grzegorz Majchrzak(BEP IPN Warszawa) – Radio „Solidarność” w mniejszych ośrodkach

Marcin Dąbrowski (OBEP IPN Lublin) – Świdnik – miasto niepokorne. Podziemna działalność „Solidarności” w Świdniku

Milena Przybysz (OBEP IPN Łódź) – Dzieje kutnowskiej „Solidarności” w podziemiu

Dr Tomasz Kenar (OBUiAD IPN Szczecin) – Działalność podziemnej Solidarności w elektrowni Dolna Odra w Gryfinie

Bogusław Kleszczyński (OBEP IPN Rzeszów) – Podziemna „Solidarność” w Sanoku w 1982 r.  Między strukturą lokalną a regionalną

11.00-12.50 – obrady w panelach równoległych: I i II

Panel I: „Solidarność” w okresie legalnym (VIII 1980–12 XII 1981)

Arkadiusz Kazański (OBEP IPN Gdańsk) – „Solidarność” w Starogardzie Gdańskim 1980–1981. MKZ Kociewie – samodzielny region czy podregion Regionu Gdańskiego

Łukasz Sołtysik (OBEP IPN Wrocław) – Między Jelenią Górą a Wrocławiem. Kwestia makroregionalizacji na Dolnym Śląsku na przykładzie bolesławieckiej „Solidarności” (IX 1980–VII 1981)

Krystyna Jastrzębska (Archiwum Państwowe w Siedlcach) – Region czy makroregion? Kształtowanie struktur organizacyjnych i działalność „Solidarności” w Siedlcach w latach 1980–1981

Emilia Świętochowska (OBEP IPN w Białymstoku) – Relacje między dużymi a małymi ośrodkami na przykładzie „Solidarności” w Bielsku Podlaskim

Panel II: Działalność w podziemiu (13 XII 1981–1987)

Dr Dariusz Węgrzyn(OBEP IPN Katowice) – „Trzeci Szereg”.  Konspiracyjne struktury „Solidarności” w województwie bielskim w latach 1982–1983

Mateusz Sitarz (OBL IPN Szczecin) – Podziemna działalność „Solidarności” w Policach koło Szczecina i działania SB wobec jej działaczy

Ryszard Kawalec (Uniwersytet Wrocławski) – Bezdebitowe pismo „Szerszeń” w Wyszkowie i okolicach podczas stanu wojennego

Dr Patryk Pleskot (OBEP IPN Warszawa) – Życie po życiu w opozycji. Emigracyjne losy lokalnych działaczy „Solidarności” – szkic problemu

Dyskusja

17.00-18.30 – obrady w panelach równoległych: I i III

Panel I: „Solidarność” w okresie legalnym (VIII 1980–12 XII 1981)

Dr Andrzej Stanisław Wróbel (Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim) – Powstanie i działalność „Solidarności” w Tomaszowie Mazowieckim w latach 1980–1981

Dr Ewa Rogalewska (OBEP IPN Białystok) – Rola „Solidarności” w aktywizacji społeczności lokalnej Tykocina w latach 1980–1981

Dr Małgorzata Choma-Jusińska (OBEP IPN Lublin) – O lokalnym społeczeństwie obywatelskim na przykładzie Chełmszczyzny w latach 1980–1981

Dyskusja

Panel III: Odrodzenie się „Solidarności” (1988–1990)

Dr Krzysztof Sychowicz (OBEP IPN Białystok) – „Solidarność” Łomży i Zambrowa wobec przemian lat 1988–1989

Artur Kubaj (OBEP IPN Szczecin) – Stanisław Możejko pomysłodawca komitetów założycielskich „Solidarności” na drodze do relegalizacji Związku

Zbigniew Bereszyński (Opole) – „Solidarność” w Hucie Małapanew w Ozimku w latach 1987–1990

Renata Gieszczyńska (OBEP IPN Białystok) – Odbudowa struktur zakładowych „Solidarności” w Miejskim (Wojewódzkim) Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Olsztynie

4 grudnia

9.00-10.45 – obrady w panelach równoległych: I i III

Panel I: „Solidarność” w okresie legalnym (VIII 1980–12 XII 1981)

Dr Przemysław Wójtowicz (OBEP IPN Gdańsk) – Trudna koegzystencja – relacje pomiędzy MKZ NSZZ „Solidarność” w Grudziądzu i Toruniu w okresie 1980–1981

Przemysław Zwiernik (OBEP IPN Poznań) – „Solidarność” w Jarocinie w latach 1980–1981. Między Poznaniem a Kaliszem

Agnieszka Klarman (OBEP IPN Wrocław) – Ruch solidarnościowy w małych ośrodkach Ziemi Kłodzkiej

Dyskusja

Panel III: Odrodzenie się „Solidarności” (1988–1990)

Ewa Chabros (OBEP IPN Wrocław) – „Solidarność” na Ziemi Dzierżoniowskiej 1988–1989

Dr Krzysztof Osiński (OBEP IPN Gdańsk) – Bydgoska „Solidarność” w okresie wyborów czerwcowych 1989 r.

Karol Nawrocki (OBEP IPN Gdańsk) – Elbląski Komitet Obywatelski przed, w trakcie i po wyborach z 4 czerwca 1989 r.

Dr Krzysztof Nowak (Uniwersytet Śląski) – Specyfika regionalna a aktywność niezależnego ruchu związkowego i opozycji politycznej na Śląsku Cieszyńskim w schyłkowym okresie PRL

Dyskusja

11.00-12.40 – Referaty podsumowujące

Dr Łukasz Kamiński (BEP IPN Warszawa, Uniwersytet Wrocławski)

Dr Grzegorz Waligóra (OBEP IPN Wrocław)

12.40 – podsumowanie i zamknięcie konferencji

Pliki do pobrania

do góry