Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „»Mała stabilizacja« w województwie białostockim 1956–1970. Polityka – gospodarka – społeczeństwo – kultura” – Białystok, 24 listopada 2011

W dniu 24 listopada 2011 r. w sali konferencyjno-wystawienniczej Oddziału IPN w Białymstoku (ul. Warsztatowa 1a) odbyła się konferencja naukowa pt. „»Mała stabilizacja« w województwie białostockim 1956–1970. Polityka – gospodarka – społeczeństwo – kultura”, przygotowana przez OBEP IPN w Białymstoku.

PROGRAM

9.00–9.10 Otwarcie konferencji

 • 9.10–9.30  Tomasz Danilecki (OIPN w Białymstoku)
  Wybory z 20 stycznia 1957 r. w województwie białostockim – przygotowania, przebieg, wyniki
 • 9.30–9.50  Dr Artur Pasko (UwB) 
  Arkadiusz Łaszewicz – I sekretarz KW PZPR w Białymstoku w latach 1956–1972
 • 9.50–10.10  Dr Marcin Markiewicz (OBEP IPN w Białymstoku) 
  Wieś białostocka w okresie „małej stabilizacji”
 • 10.10–10.30  Dr Andrzej Zawistowski (BEP IPN w Warszawie) 
  Trzy pięciolatki: industrializacja Białostocczyzny w latach 1956–1970
 • 10.30–10.50  Dyskusja

10.50–11.05 Przerwa

 • 11.05–11.25  Prof. zw. dr hab. Eugeniusz Mironowicz (UwB) 
  Litwini i Białorusini w okresie odwilży gomułkowskiej (1956–1958)
 • 11.25–11.45  Dr Krzysztof Sychowicz (OBEP IPN w Białymstoku) 
  Kościoły i związki wyznaniowe w województwie białostockim w latach 1956–1970
 • 11.45–12.05  Piotr Łapiński (OBEP IPN w Białymstoku) 
  Służba Bezpieczeństwa KW MO w Białymstoku podczas rządów Władysława Gomułki (listopad 1956 – grudzień 1970)
 • 12.05–12.25  Urszula Gierasimiuk (OBUiAD IPN w Białymstoku) 
  Marzec 1968 r. w województwie białostockim
 • 12.25–12.45  Dyskusja

12.45–13.00 Przerwa

 • 13.00–13.20  Dr Wojciech Wądołowski (UwB) 
  Białostocczyzna w badaniach socjologicznych w okresie „małej stabilizacji”
 • 13.20–13.40  Dr hab. Joanna Sadowska (UwB) 
  W poszukiwaniu normalności – postawy i życie codzienne młodego pokolenia na Białostocczyźnie czasów „małej stabilizacji”
 • 13.40–14.00  Emilia Świętochowska (OBEP IPN w Białymstoku) 
  Sytuacja społeczna kobiet w PRL w latach 1956–1970 na przykładzie województwa białostockiego
 • 14.00–14.20  Jerzy Autuchiewicz (OBUiAD IPN w Białymstoku) 
  Reorganizacja życia kulturalnego i postawy środowisk twórczych w województwie białostockim w latach 1956–1970
 • 14.20–14.40  Dyskusja

14.40–14.50 Podsumowanie i zamknięcie konferencji

Pliki do pobrania

do góry