Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Zbrodnia zapomniana. 75. rocznica »operacji polskiej« w BSRS” – Białystok, 13 września 2012

W dniu 13 września 2012 r. w białostockim Oddziale IPN odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Zbrodni zapomniana. 75. rocznica operacji polskiej w BSRS”. Uczestniczący w niej historycy polscy oraz rosyjscy i białoruscy, pracujący na polskich uniwersytetach, przedstawili tło tej sowieckiej zbrodni, dokonanej w latach 1937–1939 na Polakach mieszkających za wschodnimi granicami II RP, wytyczonymi w traktacie ryskim. Zaprezentowane referaty dotyczyły m.in. sytuacji Polaków zamieszkujących tereny sowieckiej Białorusi (Dzierżyński Polski Rejon Narodowościowy), Kościoła katolickiego, roli Biur Polskich WKP(b) wobec Polaków w BSRS, stanu badań nad „operacją polską”. Przedstawiane referaty były żywo dyskutowane przez uczestników konferencji, która cieszyła się również sporym zainteresowaniem mediów. Zgodnie z informacją organizatorów, przedstawione referaty zostaną opublikowane wraz z materiałami z konferencji pt. „Deportacje Polaków z sowieckiej Białorusi i Litwy po drugiej wojnie światowej”, która odbyła się w białostockim IPN 24 kwietnia 2012 r.
Konferencja została zorganizowana przez Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie, Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Oddział IPN w Białymstoku.
 

do góry