Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Obchody Milenium Chrztu Polski w 1966 roku na Kujawach i Pomorzu

Rocznica obchodów Milenium Chrztu Polski celebrowana w roku bieżącym przez Kościół katolicki oraz prace badawcze prowadzone przez historyków Biura Edukacji Publicznej IPN w ramach projektu naukowego „Aparat bezpieczeństwa w walce z Kościołem i wolnością wyznania” stały się doskonałą okazją do podsumowania stanu badań nad okolicznościami wydarzeń roku 1966 w regionie kujawsko-pomorskim. Owocem kilkuletniej już współpracy na niwie naukowej pomiędzy OBEP Gdańsk, Delegatura w Bydgoszczy, a Kurią Diecezji Włocławskiej jest kolejna (trzecia) konferencja poświecona dziejom Kościoła katolickiego na Kujawach i Pomorzu w dobie komunistycznego reżimu.
7 października 2006 r., tematem wspólnej konferencji historyków - goszczących w murach Auli im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku - stały się obchody Milenium Chrztu Polski w 1966 roku na Kujawach i Pomorzu.
Obrady - uświetnione słowem wstępnym Biskupa Ordynariusza Diecezji Włocławskiej dr. Wiesława Meringa, dr. hab. Jana Żaryna Dyrektora Biura Edukacji Publicznej, a także Władysława Skrzypka Prezydenta Miasta Włocławka – otworzył dr Antoni Poniński, a poprowadził dr Władysław Bułhak Naczelnik Wydziału Badań Naukowych BEP IPN.
Uczestnicy konferencji oraz zaproszeni goście mieli okazję poznać nie tylko program i przygotowania Episkopatu Polski do obchodów milenijnych roku 1966 ale także przebieg uroczystości kościelnych w ujęciu ogólnopolskim i nade wszystko w ujęciu regionalnym. Także kwestie związane z wielką odnową religijną, zaprogramowaną przez Prymasa Stefana Wyszyńskiego, dalej proces składania, odnawiania oraz realizacji przyrzeczeń Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego, programu Wielkiej Nowenny Tysiąclecia Chrztu Polski, historię Peregrynacji i Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w regionie, reakcje społeczeństwa na list biskupów niemieckich z 1966 roku. Co nie mniej istotne – także ogromny wysiłek komunistycznych władz zmierzający do ograniczenia i utrudnienia uczestnictwa wiernych w uroczystościach organizowanych przez poszczególne diecezje regionu kujawsko-pomorskiego, szczególnie torpedowanie i sparaliżowanie peregrynacji Obrazu Matki Boskiej w Jasnogórskim Wizerunku, a także szereg przedsięwzięć operacyjnych służb bezpieczeństwa inwigilujących i infiltrujących wszelkie środowiska: zarówno kościelne, jak i świeckie – przygotowujące i partycypujące w obchodach Milenium. Podczas konferencji wykłady wygłosili: dr hab. Jan Żaryn (IPN Warszawa), który przedstawił problematykę „Obchodów Milenium Chrztu Polski w 1966 roku”; dr Tomasz Chinciński (IPN Bydgoszcz), który poinformował zebranych o „Działaniach władz partyjnych i Służby Bezpieczeństwa województwa bydgoskiego wobec obchodów milenijnych”; ks. dr Grzegorz Miloch (Diecezja Chełmińska, UMK Toruń) - „Obchody milenium w Toruniu i w Chełmży”, ks. dr Antoni Poniński (Diecezja Włocławska) – „Obchody milenium we Włocławku” oraz ks. Wenancjusz Zmuda (Diecezja Bydgoska), który przybliżył zebranym historię „Listu gończego” za Matką Bożą.

do góry