Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Wywiad i kontrwywiad Armii Krajowej. Struktury, działalność, osiągnięcia” – Gdańsk, 28 marca 2007 r.

W dniu 28 marca 2007 r. w sali im. gen. „Nila” w siedzibie IPN przy ulicy Polanki 124B w Gdańsku miała miejsce konferencja naukowa na temat działalności wywiadu i kontrwywiadu Armii Krajowej w okresie II wojny światowej.

Program konferencji

10.00 – dr Mirosław Golon – dyrektor IPN Oddział Gdańsk – rozpoczęcie konferencji

Część I

Prowadzenie: dr hab. Andrzej Gąsiorowski

 • 10.10 – „Oddział II Komendy Głównej AK: powstanie, działalność, rozwój 1939–1945” – dr Andrzej Chmielarz
 • 10.35 – „Kontrwywiad Podziemnej Warszawy. Struktura, zadania i obsada personalna kontrwywiadu Komendy Głównej, Okręgu i Obszaru Warszawskiego ZWZ-AK” – dr Andrzej Krzysztof Kunert
 • 11.00 – „Pion studialny Oddziału II Komendy Głównej AK” – Ziemowit Chomiczewski
 • 11.25 – „Testament „Dzięcioła”– Sprawa płk. Mariana Drobika „Dzięcioła” – dr Władysław Bułhak
 • 11.50 – „Wywiad i kontrwywiad AK w Powstaniu Warszawskim” – dr Janusz Marszalec
 • 12.15–12.45 – Dyskusja

12.50–13.30 Przerwa

Część II

Prowadzenie: dr Władysław Bułhak

 • 13.30 – „Wywiad i kontrwywiad Okręgu Wileńskiego AK” – Paweł Rokicki
 • 13.55 – „Biuro Wojskowe Spraw Wewnętrznych i Brygady Wywiadowcze Szefostwa Biur Wojskowych Komendy Głównej AK w latach 1941–1943 w świetle materiałów MBP” – dr Waldemar Grabowski
 • 14.20 – „Działalność wywiadowcza na Pomorzu na przykładzie kpt. Tadeusza Lipeckiego „Józefa Małego” – dr hab. Bogdan Chrzanowski
 • 14.45 – „Kontrwywiad Okręgu Pomorskiego AK – niebezpieczna gra z gestapo” – dr hab. Andrzej Gąsiorowski
 • 15.10 – „Oddział Informacyjny Sztabu II Korpusu w latach 1945–1946. Dalsze losy pracowników Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza” – Aleksander Kozicki
 • 15.35–16.00 – Dyskusja
do góry