Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja popularnonaukowa „Polacy i Ukraińcy – fragmenty niełatwej przeszłości” i wystawa „Polacy – Ukraińcy 1939-1947”

Konferencja popularnonaukowa „Polacy i Ukraińcy – fragmenty niełatwej przeszłości” i wystawa „Polacy – Ukraińcy 1939-1947” – Bytów, 4 kwietnia 2003 r. W piątek, 4 kwietnia 2003 r. Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku we współpracy z Muzeum Zachodnio-Kaszubskim zorganizowało w Bytowie sesję popularno-naukową „Polacy i Ukraińcy – fragmenty niełatwej przeszłości”. W spotkaniu udział wzięli: nauczyciele historii, członkowie mniejszości ukraińskiej z Miastka i Bytowa oraz uczniowie uczestniczący w inicjatywach IPN.
Po przywitaniu gości przez dyrektora Muzeum – Janusza Kopydłowskiego i dyrektora oddziału gdańskiego IPN – Edmunda Krasowskiego zaprezentowano następujące referaty:

  • dr GRZEGORZ MOTYKA (IPN Lublin) - Od Wołynia do akcji „Wisła”
  • MARIUSZ ZAJĄCZKOWSKI (IPN Lublin) - Walki polsko-ukraińskie na Lubelszczyźnie w latach 1943-1947
  • JANUSZ KOPYDŁOWSKI (Muzeum Zachodnio-Kaszubskie) - Przemiany ludnościowe na ziemi bytowskiej po II wojnie światowej
  • prof. ROMAN DROZD (Pomorska Akademia Pedagogiczna Słupsk) – Osadnictwo ludności ukraińskiej w powiecie bytowskim w ramach akcji „Wisła”
  • dr IGOR HAŁAGIDA (IPN Gdańsk) - Działania PUBP Bytów wobec ludności ukraińskiej w latach 1947-1956.

W trakcie dyskusji uczestnicy poruszyli kilka kwestii, m.in. przebiegu „antypolskiej akcji” przeprowadzonej przez ukraińskie podziemie; liczby ofiar polsko-ukraińskiego konfliktu; udziału Ukraińców i Polaków w policji organizowanej przez Niemców i ewentualnej odpowiedzialności tej formacji za zbrodnie; osadnictwa ukraińskiego na terenie powiatu bytowskiego w 1947 r. oraz sytuacji tej ludności w pierwszych latach powojennych. Dyskutanci zgodnie stwierdzili, że istnieje dalsza potrzeba prowadzenia dogłębnych badań nad poruszaną w referatach tematyką.
Po krótkiej przerwie uczestnicy sesji oraz zaproszeni goście wzięli udział w wernisażu wystawy „Polacy-Ukraińcy 1939-1947”, przygotowanej przez OBEP IPN w Lublinie. Uroczystość została uświetniona występem wokalnym młodzieży ukraińskiej, pielęgnującej swe tradycje narodowe. Interesującym urozmaiceniem ekspozycji było dołączenie do niej obiektów codziennego użytku oraz typowych strojów ludności ukraińskiej. W celu prezentacji więzi łączącej ludność ukraińską z obecnym miejscem zamieszkania uczestnicy sesji i wystawy mieli możliwość degustacji barszczu ukraińskiego podanego w kaszubskiej zastawie stołowej.

do góry