Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja popularnonaukowa „Więzienie przy Kurkowej – wiek w dziejach Gdańska” i obchody 100. rocznicy utworzenia więzienia w Gdańsku – Gdańsk, 15–17 września 2003 r.

W tym roku mija 100 lat od powstania więzienia w Gdańsku – dziś Aresztu Śledczego. W związku z tym Dyrekcja Aresztu Śledczego przygotowała kilkudniowe obchody tej rocznicy, zapraszając Oddział gdański IPN do współpracy.

15 września w Pawilonie Centralnym otwarto wystawę „Wczoraj i dziś kompleksu więziennego przy Kurkowej”. Część wystawy – „Pod kuratelą UB. Więzienie gdańskie w latach 1945-1956” – przygotowało Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku.
17 września na części ulicy Kurkowej, która po wojnie została włączona do terenu więziennego, pokazano spektakl zawierający dramatyczne sceny z okresu powojennego, dotyczące ówczesnych więźniów politycznych. Mimo trudnej materii, doskonale zaprezentowali się młodzi ludzie z Trójmiejskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznych, współpracującej z gdańskim OBEP IPN. Ogromne wrażenie na zgromadzonych zrobiła starannie przygotowana scena ostatnich chwil życia „Inki” i „Zagończyka” z roku 1946 oraz sprawa skazanego na śmierć za próbę ucieczki do Szwecji Norberta Imbery’ego, dla którego dodatkową udręką przed śmiercią były wiadomości o aresztowaniu żony i o śmierci 7-miesięcznej córeczki, odebranej rodzicom.
Tego samego dnia w siedzibie Rady Miasta Gdańska odbyła się konferencja popularnonaukowa „Więzienie przy Kurkowej”. Podczas konferencji wygłoszone zostały następujące referaty:

 • Zmiany w architekturze i przeznaczeniu obiektów przy ulicy Kurkowej i jego okolicy w XIX i XX w. (dr Robert Hirsz – Politechnika Gdańska)

 • Przestępczość i penitencjaryzm w Wolnym Mieście Gdańsku 1921-1939 (dr Piotr Semków – OBEP IPN Gdańsk)

 • Więzienia pomorskie w systemie penitencjarnym II Rzeczypospolitej (dr Karol Pawlak)

 • Więzienie gdańskie przy Schiesstange podczas okupacji niemieckiej (dr hab. Bogdan Chrzanowski – Muzeum Stutthof w Sztutowie)

 • Zbrodniarze obozu koncentracyjnego Stutthof w Więzieniu Karno-Śledczym w Gdańsku. Egzekucja 4 lipca 1946 r. Aktualny stan wiedzy (dr hab. Marek Orski - Muzeum Stutthof w Sztutowie)

 • Areszt Śledczy w dokumentach zgromadzonych w Archiwum IPN O. Gdańsk (Marzena Kruk – OBUiAD IPN Gdańsk)

 • Źródła do dziejów więzienia gdańskiego przy Kurkowej w zasobach Archiwum Państwowego w Gdańsku (Joanna Bławat – AP Gdańsk)

 • Gauleiter Albert Forster – więzień śledczy gdańskiego więzienia (dr hab. Andrzej Gąsiorowski - Muzeum Stutthof w Sztutowie)

 • Epizody więzienne biskupa gdańskiego Karla Marii Spetta (ks. infułat Stanisław Bogdanowicz – Bazylika NMP w Gdańsku)

 • Gdańskie struktury UB i miejsce w nich więzienia przy Kurkowej (dr Piotr Niwiński – OBEP IPN Gdańsk)

 • Epidemia tyfusu w gdańskim więzieniu (1945-1946) i jej współczesne projekcje (Gerhard Olter – Związek Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku)

 • Perspektywy rozwoju polskiego więziennictwa u progu XX w. (prof. dr hab. Andrzej Chodubski – Uniwersytet Gdański)  Na zdjęciach:
  Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych pod więziennym murem przy ul. Kurkowej.
do góry