Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja popularnonaukowa „Śladami Polski Podziemnej” – Sopot, 27 września 2006 r.

Dnia 27 września 2006 r. wsali Rady Miasta Sopotu odbyła się konferencja popularnonaukowa „Śladami PolskiPodziemnej” zorganizowana przez OBEP IPN w Gdańsku. W spotkaniu udział wzięłabardzo liczna grupa młodzieży.

Zebranych przywitali prezydenci Gdańska i Sopotu. Następnie miał miejsce występuczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Sopocie. Podopieczni MariiStarostki i Ewy Burtowy wykonali utwory poetyckie i muzyczne w atrakcyjnej,momentami wzruszającej aranżacji.

Część merytoryczna zaczęła się od referatu pt. „Polska Walcząca 1939-1945”,który wygłosił dr Piotr Niwiński. Zwrócił on uwagę na fakt, że w okresieokupacji istniało Polskie Państwo Podziemne, które posiadało własne wojsko ilegalne organy władzy. Było to zjawisko bez analogii w Europie.

Piotr Szubarczyk przedstawił sylwetkę Danki Siedzikówny „Inki”. Jego wystąpieniebyło ilustrowane licznymi zdjęciami archiwalnymi. „Inka” był łączniczką woddziale „Łupaszki”. Została skazana karę śmierci. Kiedy karę wykonywano, niemiała jeszcze ukończonych 18 lat.

O losie ciał więźniów politycznych straconych po wojnie na terenie gdańskiegowięzienia opowiadał film wicedyrektora Aresztu Śledczego w Gdańsku kpt. Waldemara Kowalskiego. Film został zrealizowany przy współudziale byłychwięźniów.

Dr Krzysztof Szwagrzyk na przykładzie działalności wrocławskiego oddziału IPNprzedstawił poszukiwania miejsc pochówku ofiar systemu komunistycznego w Polsce. Przeprowadzenie ekshumacji pozwoliło ustalić, że we Wrocławiu – inaczej niż wWarszawie – ciała były chowane w ubraniach. Badania czaszek pokazały, że egzekucji dokonywano „na sposób katyński”, tzn. strzałem z pistoletu z bliskiej odległości.

do góry