Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sesja naukowa „Lech Bądkowski (1920–1984) – współczesny obraz człowieka idei i czynu” – Gdańsk, 26 listopada 2009

W dniu 26 listopada br. na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego (ul. Wita Stwosza 55, sala 1.46) odbyła się regionalna sesja naukowa poświęcona osobie zmarłego przed 25 laty Lecha Bądkowskiego – znanego kaszubskiego działacza politycznego, kulturalnego i społecznego, żołnierza, dziennikarza, pisarza i tłumacza.

Program

  • 9.15–9.30 powitanie i słowo wstępne – dr hab. Anna Paner (Dyrektor Instytutu Historii UG), Artur Jabłoński (Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego), dr hab. Mirosław Golon (Dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku)

prowadzenie sesji – poseł Jan Kulas
Referaty:

  • 9.30–9.50 Lech Bądkowski w okresie II wojny światowej (Krzysztof Tochman)
  • 9.50–10.10 Lech Bądkowski i problematyka kaszubska we wspomnieniach Jana Ptaszyńskiego – I sekretarza KW PZPR w Gdańsku w latach 1960–1967 (dr hab. Grzegorz Berendt)
  • 10.10–10.40 Moje spotkania z Lechem Bądkowskim (Tadeusz Fiszbach)

10.40–11.00 dyskusja
11.00–11.20 przerwa

  • 11.20–11.40 Na ile pisarstwo historyczne Lecha Bądkowskiego może być ciekawe i atrakcyjne dla współczesnej młodzieży? (Aneta Lewińska)
  • 11.40–12.00 Lech Bądkowski w świetle materiałów aparatu bezpieczeństwa PRL (Dominik Sokołowski)

12.00–12.20 dyskusja

  • 12.20 projekcja filmu Henryki Dobosz i Marii Mrozińskiej pt. Inspirator

zamknięcie sesji

Organizatorami sesji naukowej są Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Oddział IPN w Gdańsku, Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego oraz Jan Kulas, Poseł na Sejm RP.
 

do góry