Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja i pokaz filmu „Wojna o akta” – Gdańsk, 14 stycznia 2010

W dniu 14 stycznia 2010 r. odbyła się w Gdańsku na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego (sala 1.43) konferencja oraz pokaz filmu pt. „Wojna o akta”. Organizatorami konferencji są Stowarzyszenie Federacji Młodzieży Walczącej wraz z Instytutem Pamięci Narodowej (oddział w Gdańsku), Stowarzyszeniem Archiwistów Polskich (oddział w Gdańsku) i Wydziałem Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Konferencja organizowana została w celu upamiętnienia wydarzeń z początku 1990 r. związanych z okupacją budynku Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku, a także burzliwego okresu przejmowania archiwaliów rozwiązanej PZPR przez archiwa państwowe. Częścią konferencji był również pokaz dotąd nie emitowanego materiału filmowanego, związanego z samą okupacją budynku KW PZPR w Gdańsku.

W trakcie spotkania zostały przedstawione relacje osób, które brały udział w okupacji gmachu KW PZPR oraz negocjacjach czy zabezpieczaniu dokumentacji i przejmowaniu archiwaliów PZPR do Archiwum Państwowego w Gdańsku. Nie zabrakło również referatów skierowanych w pierwszej kolejności do studentów czy też młodych badaczy historii najnowszej, bowiem część konferencji była poświęcona kompletności przejętej do archiwów państwowych dokumentacji oraz akt byłej PZPR.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Pamięci Narodowej, Archiwum Państwowego w Gdańsku oraz Muzeum Historycznego Miasta Gdańska.

Organizatorzy:
• Oddziałowe Biuro Edukacji IPN w Gdańsku
• Stowarzyszenie Federacji Młodzieży Walczącej
• Stowarzyszenie Archiwistów Polskich–Oddział w Gdańsku
• Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego

Patronat honorowy:
• Prezydent Miasta Gdańska

Partnerzy:
• Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność
• Uniwersytet Gdański
• Archiwum Państwowe w Gdańsku
• Muzeum Historyczne Miasta Gdańska
• Olivia Business Centre

Patronaty medialne
• Archiwista Polski
• Gość Niedzielny
• Polska–Dziennik Bałtycki
• TVP Gdańsk
• portal Trójmiasto.pl
• Radio Gdańsk

PROGRAM  KONFERENCJI

Pokaz filmu i konferencja: „Wojna o akta”

 • Wprowadzenie, przywitanie gości i prowadzących dr hab. prof. UG Grzegorz Berendt
  Całość prowadzenie Lech Parell („Dziennik Bałtycki”) oraz Marek Wałuszko (TVP Gdańsk)
 • Prezydent Miasta Gdańska, Przedstawiciel Uniwersytetu Gdańskiego, Naczelnik OBEP IPN Oddział w Gdańsku, Przedstawiciel Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
 • PZPR w ostatnich miesiącach istnienia – Antoni Dudek (UJ, IPN)

Relacje

 • Słowo wstępne przed filmem – Marek Fila (autor filmu dokumentalnego – SFMW)
 • Pokaz filmu dokumentalnego z zajęcia budynku Komitetu Wojewódzkiego PZPR w styczniu 1990 roku
 • Relacja uczestnika zajęcia budynku KW PZPR w Gdańsku – Robert Kwiatek (SFMW)
 • Relacja uczestnika wydarzeń – Sławomir Numann (wówczas poseł OKP, uczestnik rozmów z okupującymi budynek KW PZPR)
 • Relacja uczestnika wydarzeń – Jacek Starościak (wówczas dyrektor Biura Poselsko-Senatorskiego OKP, Prezydent Miasta Gdańska 1990–1991)
 • Relacja uczestnika wydarzeń – Czesław Nowak (wówczas poseł OKP, uczestnik rozmów z okupującymi budynek KW PZPR)
 • „Wojna o akta” KW PZPR w Gdańsku, ich zabezpieczenie i przejmowanie – Stanisław Flis (SAP, IPN)

Podsumowania

 • Kompletność uporządkowanych akt KW PZPR i ich wykorzystanie akt do badań naukowych – Beata Szmytkowska (AP Gdańsk, SAP)
 • Dokumentacja fotograficzna gdańskiego KW PZPR w zbiorach Archiwum Państwowego w Gdańsku – Joanna Obin (AP Gdańsk)
 • Ślad pozostał w aktach... Garść uwag wynikających z lektury wybranych akt osobowych działaczy KW PZPR w Gdańsku – Piotr Brzeziński (IPN Gdańsk)
 • Artefakty i pamiątki po KW PZPR zgromadzone przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska – Janusz Dargacz (MHMG)
 • Debata po referatach (udział biorą referenci oraz zdający relacje)
 • Dyskusja, pytania z sali
do góry