Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „»Kryzys bydgoski«. Spojrzenie po trzydziestu latach (Bydgoski Marzec i walka rolników o rejestrację NSZZ RI »Solidarność«)” – Bydgoszcz, 18 marca 2011

Jednym z głównych elementów obchodów trzydziestej rocznicy Bydgoskiego Marca ’81 w Bydgoszczy była ogólnopolska konferencja naukowa pt. „»Kryzys bydgoski«. Spojrzenie po trzydziestu latach (Bydgoski Marzec i walka rolników o rejestrację NSZZ RI »Solidarność«)”. Jej organizatorem był pion edukacyjno-naukowy bydgoskiej delegatury IPN.

Na konferencji był obecny m.in. p.o. Prezesa IPN dr Franciszek Gryciuk.

Konferencja odbyła się w sali sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy.

Program konferencji naukowej

„»Kryzys bydgoski«. Spojrzenie po trzydziestu latach (Bydgoski Marzec i walka rolników o rejestrację NSZZ RI »Solidarność«)”

11.00 – rozpoczęcie konferencji, przywitanie gości i przemówienia inauguracyjne

11.20 – początek obrad

Obrady – część I (11.20–14.00)
prowadzenie: dr hab. Grzegorz Berendt, prof. Uniwersytetu Gdańskiego (naczelnik OBEP IPN Gdańsk)

 • Tomasz Kozłowski (Biuro Edukacji Publicznej IPN Warszawa)Walka rolników o rejestrację niezależnych od władz komunistycznych związków zawodowych
 • dr Dariusz Iwaneczko (IPN Rzeszów) Porozumienia rzeszowsko-ustrzyckie
 • dr Katarzyna Grysińska (UKW Bydgoszcz) Strajk chłopski w siedzibie WK ZSL w Bydgoszczy z III–IV 1981 r.
 • prof. dr hab. Tadeusz Wolsza (Instytut Historii PAN / UKW Bydgoszcz) Wyłom w oficjalnej propagandzie. Wydarzenia marca 1981 r. w Bydgoszczy w świetle raportów „Zielonego Sztandaru”)
 • Paweł Warot (OBEP IPN Oddział w Białymstoku, Delegatura w Olsztynie) Rozpracowanie przez SB rolniczej „Solidarności” w woj. olsztyńskim na przykładzie Piotra Wołkowicza
 • dr Krzysztof Sychowicz (IPN Białystok) Solidarność RI w województwie białostockim i łomżyńskim (1980–1981)
 • dr Marek Szymaniak (OBEP IPN Oddział w Gdańsku, Delegatura w Bydgoszczy)  Bydgoska bezpieka przeciwko niezależnym rolniczym związkom zawodowym (do końca 1981 r.)

przerwa kawowa (14.00–14.30)

Obrady – część II (14.30–18.00)
prowadzenie: dr hab. Mirosław Golon, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (dyrektor IPN Gdańsk)

 • Andrzej Kaczorowski, Strajk w bydgoskiej siedzibie ZSL na łamach „Słowa Powszechnego”
 • prof. dr hab. Wojciech Polak (UMK / Europejskie Centrum Solidarności) Wydarzenia marca ’81 w Toruniu
 • dr Przemysław Wójtowicz (OBEP IPN Oddział w Gdańsku, Delegatura w Bydgoszczy) Region Toruński NSZZ „Solidarność” wobec bydgoskiego marca 1981 r.
 • Arkadiusz Kazański (OBEP IPN Oddział w Gdańsku) Reakcja MKZ w Gdańsku na wydarzenia bydgoskiego marca z 1981 r.
 • dr Piotr Kardela (OBEP IPN Oddział w Białymstoku, Delegatura w Olsztynie)Kryzys bydgoski na łamach prasy byłego województwa olsztyńskiego
 • Grzegorz Majchrzak (BEP IPN Warszawa) Działania SB wobec NSZZ „Solidarność” w latach 1980-1981
 • dr Krzysztof Osiński (OBEP IPN Oddział w Gdańsku, Delegatura w Bydgoszczy) Inwigilacja Jana Rulewskiego przez SB w latach 1980–1981
 • Piotr Rybarczyk (BUiAD IPN Oddział w Gdańsku, Delegatura w Bydgoszczy) Przed i po Marcu. Postawy funkcjonariuszy bydgoskiego garnizonu MO wobec sytuacji społeczno-politycznej w Polsce (1980-1981)

17.30  – dyskusja

18.00  – zamknięcie konferencji, pożegnanie gości 

Ponadto w ramach obchodów rocznicy Bydgoskiego Marca '81:

 

do góry