Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja „Człowiek w trybach historii – ludobójstwo na ziemiach polskich w latach II wojny światowej” – Gdańsk, 12 grudnia 2009

W dniu 12 grudnia br. (sobota), w godz. 11.00–15.00 odbyła się w Sali Obrad Rady Gdańska w Nowym Ratuszu (Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 1) konferencja naukowa zatytułowana „Człowiek w trybach historii – ludobójstwo na ziemiach polskich w latach II wojny światowej”. Referaty wygłosili pracownicy Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku.

  • 1. Główne założenia Generalnego Planu Wschodniego i narzędzia jego realizacji na terenie dzisiejszego województwa pomorskiego w latach II wojny światowej – Jan Daniluk
  • 2. Liczba obywateli Rzeczypospolitej Polskiej poległych w walce lub pozbawionych życia przez okupantów podczas II WŚ w świetle najnowszej publikacji IPN „Polska 1939–1945. Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami” – Piotr Szubarczyk
  • 3. Etapy i konsekwencje niemieckiej polityki wobec ludności żydowskiej – dr hab. Grzegorz Berendt
  • 4. Konflikt polsko-ukraiński w latach 1943-1944 w świetle okupacyjnej polityki niemieckiej (wybrane zagadnienia) – dr hab. Igor Hałagida

W programie przewidziano dyskusję po każdym z referatów, a także poczęstunek dla słuchaczy. Specjalnie z myślą o tych ostatnich konferencja została zorganizowana w dzień wolny od pracy, aby umożliwić wszystkim chętnym udział w spotkaniu. Organizatorzy konferencji: Stowarzyszenie Katolickie Civitas Christiana oraz Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku.
 

do góry