Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Śladami filomatów

- to tytuł regionalnej konferencji edukacyjnej, która odbyła się 11 listopada 2002 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących (I LO) w Starogardzie Gd. Audytorium stanowili nauczyciele i uczniowie różnych szkół średnich regionu, kombatanci młodzieżowej konspiracji antystalinowskiej z Pomorza oraz zainteresowani tematyką konferencji mieszkańcy Starogardu Gd. Program dotyczył działalności drugiej konspiracji niepodległościowej w środowisku młodzieżowym dramatycznego epizodu z historii obecnego I Liceum Ogólnokształcącego w Starogardzie Gd. To właśnie tu zawiązała się młodzieżowa antykomunistyczna grupa konspiracyjna “Jord”-“Just”. Mimo tego konkretnego odniesienia do historii lokalnej, spotkanie objęło zagadnienia o wymiarze ogólnokrajowym - stąd obecność prelegentów z oddziałów IPN we Wrocławiu i Krakowie. Dr Krzysztof Szwagrzyk (naczelnik OBEP Wrocław) wygłosił referat o konspiracji młodzieżowej w Polsce na przełomie lat 40. i 50., dr Zdzisław Zblewski (kierownik Ref. Badań Naukowych OBEP Kraków) zaprezentował metody “walki o nowego człowieka”, którymi posługiwała się władza komunistyczna przełomu lat 40. i 50. Ponadto referaty wygłosili pracownicy IPN z oddziału gdańskiego oraz nauczyciel miejscowej szkoły Adam Brunke. Konferencję wzbogacił program dokumentalno-artystyczny, przygotowany przez młodzież szkolną ze Starogardzkiego Centrum Kultury i OBEP Gdańsk. W sposób szczególny uhonorowano obecnych na konferencji uczestników grupy “Jord”-“Just”. W obecności swych młodszych kolegów, obecnych uczniów, zostali wywołani na scenę i uhonorowani przez dyrektora szkoły Romana Klina. Dzień później, podczas Mszy św. w kościele św. Wojciecha, otrzymali medale z rąk ks. prałata Henryka Jankowskiego - niegdyś ucznia tej szkoły.
W czasie konferencji zaprezentowano dwie wystawy edukacyjne: “Sanitariuszka »Inka« i młodzi bohaterowie AK” oraz “Śladami filomatów”.
Konferencję zorganizowało Biuro Edukacji Publicznej IPN O. Gdańsk we współpracy z Zespołem Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Starogardzie Gd. Patronat nad konferencją objęli przewodniczący SejmikuPomorskiego dr Grzegorz Grzelak oraz starosta powiatowy w Starogardzie Gd. Andrzej Grzyb.
 

do góry