Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Antystalinowska konspiracja młodzieżowa na Pomorzu Zachodnim 1945-1956 – Koszalin, 15 kwietnia 2003 r.

15 kwietnia 2003 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. S. Duboisa w Koszalinie odbyła się konferencja popularnonaukowa, poświęcona antykomunistycznej konspiracji młodzieżowej na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956. Organizatorami konferencji byli: Biuro Edukacji Publicznej Oddziału Gdańskiego IPN, Delegatura IPN w Koszalinie, Prezydent Miasta Koszalina oraz Dyrektor I LO w Koszalinie Rafał Janus. Gościem specjalnym konferencji był uczestnik grupy konspiracyjnej z Myśliborza, były uczeń Liceum Pedagogicznego w Myśliborzu.
Kierownik Referatu Edukacji O. Gdańskiego IPN, Piotr Szubarczyk, przedstawił temat „Opór młodzieży pomorskiej przeciwko systemowi stalinowskiemu w latach 1945-1956” ukazując też genezę młodzieżowego oporu przeciw stalinizmowi w całym kraju. W trakcie referatu zaprezentował wystawę OBEP IPN Gdańsk „Stań więc śmiało”, poświęconą młodzieżowej konspiracji antykomunistycznej.
Prokurator Krzysztof Bukowski z delegatury koszalińskiej IPN ukazał metody zwalczania działalności młodzieżowej przez siły bezpieczeństwa.
Szczególnie interesujące dla młodzieży było wystąpienie Józefa Obacza, który opowiedział o swej działalności, przesłuchaniach przez UB w Myśliborzu i Szczecinie oraz pobycie w więzieniach, m.in. w Jaworznie. Józef Obacz był uczniem Liceum Pedagogicznego w Myśliborzu. Aresztowany za wyrażanie poglądów antykomunistycznych, korespondencję w tej sprawie z kolegami i plany utworzenia organizacji antykomunistycznej. Został wydany wojewódzkiemu UB w Szczecinie przez dyrektora Liceum, który później redagował ogólnopolski periodyk pedagogiczny! Obacz więziony był w Jaworznie. Po opuszczeniu więzienia został zmobilizowany do wojska i ponownie wysłany do kopalni, w ramach tzw. Korpusu Górniczego. W kopalni maszyna wyrwała mu lewą rękę z barkiem. Nie załamał się. Odkrył w sobie talent malarski. Jest znakomitym akwarelistą (interesuje go głównie architektura) i rysownikiem. Ostatnio tematem jego rysunków stały się niezapomniane, dramatyczne wydarzenia sprzed lat.

Zdjęcia i grafiki:
1. Józek Obacz po wyjściu z więzienia w Jaworznie.
2. Józef Obacz (z opaską) współcześnie - podczas uroczystości 3-majowej w Wałbrzychu.
3. Pierwszy dzień po aresztowaniu. Samotny młody więzień w celi. Autoportret J. Obacza.
4. Więźniowie na spacerniaku w Nowogardzie. Rys. J. Obacz.
5. Józek w celi. Obok śledczy wojewódzkiego UB w Szczecinie. Rys. J. Obacz.
6. Matka Boża Mariampolska. Kopia obrazu wykonana przez J. Obacza (pochodzącego spod Mariampola).

do góry