Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sesja naukowa „W 60. rocznicę aresztowania 16 przywódców Państwa Podziemnego” – Sopot, 11 kwietnia 2005 r.

Referaty przedstawili: dr Andrzej Chmielarz – „Sprawa »szesnastu« a koniec Polskiego Państwa Podziemnego”, dr Piotr Gontarczyk – „PPR – budowa systemu komunistycznego w Polsce”, oraz Kazimierz Krajewski – „Antykomunistyczna konspiracja niepodległościowa w Polsce”. Wszyscy prelegenci zgodnie pokreślili bezprawny, zbrodniczy charakter „procesu 16”. Dr Chmielarz przedstawił wewnętrzne oraz międzynarodowe uwarunkowania porwania, aresztowania, a także przebiegu procesu przywódców, pozbawionego funkcjonujących w cywilizowanym świecie podstaw prawnych. Dr Gontarczyk zaprezentował pierwszy etap rządów komunistycznych w Polsce, w czasie którego politycy Polskiej Partii Robotniczej, używając zdobytej oszustwem władzy administracyjnej, politycznej oraz siłowej, objęli władzę. Nie miała ona poparcia u większości społeczeństwa polskiego, o czym świadczą m.in. zachowane dokumenty KC PPR czy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Innym dowodem na to, że komuniści przejęli rządy, nie mając legitymizacji narodu polskiego jest zjawisko drugiej konspiracji niepodległościowej, której działalność omówił Kazimierz Krajewski.

do góry