Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja popularnonaukowa w 30. rocznicę powstania „Solidarności” Śląsko-Dąbrowskiej – Dąbrowa Górnicza, 11 września 2010

 • 74
 • 77
 • 78

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach oraz Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. – Dąbrowa Górnicza zorganizowały konferencję popularnonaukową z okazji 30. rocznicy powstania „Solidarności” Śląsko-Dąbrowskiej. Konferencja miała miejsce 11 września 2010 r. w restauracji „Jedenastka” (przy Hucie „Katowice”), mieszczącej się przy al. Piłsudskiego 92 w Dąbrowie-Górniczej. W trakcie konferencji odbyły się trzy panele dyskusyjne, z udziałem między innymi  byłych działaczy śląsko-dąbrowskiej NSZZ „Solidarność”, dotyczące kształtowania się struktur związkowych, znaczenia tak zwanego porozumienia katowickiego, wyznaczającego formalne ramy funkcjonowania związku oraz procesu zjednoczeniowego międzyzakładowych ośrodków NSZZ Solidarność, funkcjonujących w ówczesnym województwie katowickim w Regionie Śląsko-Dąbrowskim NSZZ „Solidarność”. Konferencji towarzyszyła projekcja filmu dokumentalnego Aleksandry Fudali i Krzysztofa Toboły „Taka jest historia”.

W trakcie uroczystości rocznicowych w Hucie „Katowice” zaprezentowana została również wystawa „Strajk – porozumienia – związek. 30. rocznica powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Hucie »Katowice«”.

Z okazji rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” w Hucie „Katowice” Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. – Dąbrowa Górnicza, przy współpracy Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach oraz Stowarzyszenia Pokolenie wydała także okolicznościowy numer „Wolnego Związkowca” prezentujący historię „Solidarności” w Hucie „Katowice”.
 

Program konferencji

 • 13.00  Otwarcie konferencji – dr Franciszek Gryciuk, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
 • 13.20  Projekcja filmu dokumentalnego „Taka jest historia”
 • 14.15  Panel dyskusyjny: Porozumienie katowickie i jego znaczenie
  Piotr Łukasz Juliusz Andrzejewski, Jacek Jagiełka, Zbigniew Kupisiewicz, Jan Łopuszański, Andrzej Rozpłochowski, Zbigniew Szałajda. Moderacja: dr Jarosław Neja (IPN Katowice)
 • 15.30  Przerwa
 • 16.30  Panel dyskusyjny: Trudna droga do zjednoczenia – od komitetów strajkowych do Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”
  Jacek Jagiełka, Andrzej Kempa, Andrzej Rozpłochowski, Marek Skwarczyński, Grzegorz Stawski, Leszek Waliszewski. Moderacja: dr Tomasz Kurpierz (IPN Katowice)
 • 17.45  Panel dyskusyjny: Fundament Związku- Komisje Zakładowe NSZZ „Solidarność” na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim.
  Jan Bożek, Karol Gwoździewicz, Jacek Kilian, Andrzej Służalec. Moderacja: dr Tomasz Kurpierz, dr Jarosław Neja (IPN Katowice)
   
do góry