Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Zabrzańska gospodarka w cieniu polityki i ideologii” – Zabrze, 23 listopada 2011

23 listopada 2011 w kinie Roma w Zabrzu (ul. Z. Padlewskiego 4) odbyła się konferencja naukowa „Zabrzańska gospodarka w cieniu polityki i ideologii”. Organizatorem sesji jest Muzeum Miejskie w Zabrzu wraz z Oddziałowym Biurem Edukacji Publicznej IPN w Katowicach.

Zabrze, miasto położone w zachodniej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, należy do grona największych ośrodków przemysłowych województwa śląskiego. Od czasów rewolucji przemysłowej, przez całe XIX i XX stulecie rozwijał się i dominował na tym obszarze przemysł wydobywczy, hutnictwo i gałęzie pokrewne. Ponieważ na terenie Zabrza ulokowało się szereg kluczowych instytucji i przedsiębiorstw przemysłowych, miasto miało szczególne znaczenie dla decydentów politycznych. Zarówno w czasach nazistowskich, jak i w latach PRL rządzący zdawali sobie sprawę ze znaczenia Zabrza na przemysłowej mapie regionu. Miało to swoje przełożenie na meandry polityki lokalnej. Wspólna inicjatywa Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach i Muzeum Miejskiego w Zabrzu miała na celu przybliżenie historii zabrzańskiej gospodarki i przemysłu w kontekście trudnej historii XX w., a zwłaszcza zideologizowanej polityki systemów totalitarnych. W konferencji wzięli udział pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, Muzeum Miejskiego w Zabrzu, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu i badacze samodzielni. Organizatorzy mają nadzieję, że pokłosiem spotkania badaczy będzie publikacja, która przybliży wszystkim zainteresowanym, dziś trochę zapomniany, fragment historii górnośląskiego przemysłu.

PROGRAM

9.00 Otwarcie konferencji

 • dr Mirosław Sikora (IPN Katowice)
  Zabrze na mapie przemysłu zbrojeniowego III Rzeszy
 • Piotr Hnatyszyn (Muzeum Miejskie w Zabrzu)
  Browar Obywatelski w Zabrzu
 • Zbigniew Gołasz (Muzeum Miejskie w Zabrzu)
  Wpływ stacjonowania Sowietów na przemysł zabrzański w 1945 r.

10.30 – 10.50 Przerwa

 • Sebastian Rosenbaum (IPN Katowice)
  Obozy pracy przymusowej Zabrzańskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego 1945–1949
 • dr Zenon Szmidtke (Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu)
  Praca represjonowanych politycznie żołnierzy górników w kopalni „Mikulczyce”
 • Bogusław Tracz (IPN Katowice)
  Zabrze jako matecznik idei socjalistycznego współzawodnictwa pracy

12.05 – 12.25 Przerwa

 • Adam Frużyński (Muzeum Górnictwa Węglowego)
  Przemysł wydobywczy i ciężki w Zabrzu 1933–1989
 • Zbigniew Barecki (Przedsiębiorstwo Górnicze DEMEX Sp. z o.o.)
  Zakończenie eksploatacji węgla przez skonsolidowaną Kopalnię „Pstrowski” w Zabrzu

13.15 Dyskusja i zamknięcie konferencji
 

do góry