Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sesja naukowa „Zagłada Żydów Zagłębiowskich” – Będzin, 9 września 2003 r.

9 września 2003 r. w Pałacu Mieroszewskich w Będzinie odbyły się uroczystości związane z 60. rocznicą zagłady Żydów Będzińskich zorganizowane przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Katowicach oraz Muzeum Zagłębia w Będzinie.

Patronat honorowy nad imprezą objęli Prezes IPN prof. dr hab. Leon Kieres oraz Prezydent Miasta Będzina Radosław Baran. Ambasadę Izraela w Warszawie reprezentowała radca kulturalny Beth Eden Kiet. Po złożeniu kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym eksterminację Żydów Będzina rozpoczęła się sesja naukowa przygotowana przez OBEP IPN w Katowicach. Obradom przewodniczył Dyrektor BEP IPN w Warszawie dr hab. Paweł Machcewicz.
Jako pierwszy wystąpił dr hab. Ryszard Kaczmarek z Uniwersytetu Śląskiego omawiając antyżydowską politykę władz niemieckich w rejencji katowickiej. Genezę i funkcjonowanie „Organizacji Schmelt” na tym obszarze przedstawił prof. dr hab. Alfred Konieczny z Uniwersytetu Wrocławskiego. Centrala Żydowskich Rad Starszych na Wschodnim Górnym Śląsku była tematem wystąpienia dr Aleksandry Namysło z OBEP IPN w Katowicach. Tekst dr. Andrzeja Strzeleckiego z Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu poświęcony stanowi i perspektywom badań nad zagadnieniem deportacji Żydów z gett w Będzinie i Sosnowcu do KL Auschwitz i ich zagładzie odczytał reprezentujący oświęcimskie muzeum Bohdan Piętka. Po krótkiej przerwie głos zabrał prokurator Zbigniew Woźniak z OKŚZpNP IPN w Katowicach. Przedstawił on dotychczasowe wyniki śledztwa w sprawie zbrodni dokonanej na ludności polskiej i żydowskiej w dniu 8 września 1939 r. w Będzinie. Multimedialnej prezentacji zdjęć ilustrujących życie codzienne przedwojennej społeczności żydowskiej Zagłębia dokonał mgr Maciej Szaniawski. Sesję zamknął komunikat pracownika Muzeum Zagłębia w Będzinie pt. „Żywa historia martwych przedmiotów”- spuścizna materialna po Żydach Zagłębiowskich w zbiorach Muzeum Zagłębia w Będzinie
O godz. 14.30 odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Będzin 1943-2003. 60 rocznica Zagłady Żydów Będzińskich” przygotowanej przez Muzeum Zagłębia w Będzinie. Zaprezentowane materiały dotyczą historii osadnictwa żydowskiego w Będzinie, życia codziennego społeczności żydowskiej w mieście w okresie dwudziestolecia międzywojennego oraz (w przeważającej części) getta będzińskiego i zagłady miejscowych Żydów.

do góry