Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja „Województwo śląskie 1945–1950. Problemy narodowościowe i życie społeczno-polityczne” – Katowice, 11 grudnia 2003 r.

11 grudnia 2003 r. w sali Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się konferencja panelowa „Województwo śląskie 1945–1950. Problemy narodowościowe i życie społeczno-polityczne”, zorganizowana przez Instytut Historii WNS Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.

Podczas konferencji, która miała charakter roboczy, omówiono szczegółowe zagadnienia tematyczne, które znajdą się w przygotowywanej przez UŚl i IPN monografii powojennego województwa śląskiego. Po scharakteryzowaniu przez uczestników konferencji konstrukcji i zawartości merytorycznej poszczególnych rozdziałów planowanej publikacji, odbyła się dyskusja. Jej wynikiem są wstępne ustalenia dotyczące wewnętrznego układu i charakteru monografii.
W monografii przewidziano omówienie następujących zagadnień:

 • Skutki II wojny światowej dla sytuacji narodowościowej i politycznej Górnego Śląska – dr hab. Ryszard Kaczmarek (UŚl)

 • Działania wojenne na Górnym Śląsku styczeń–kwiecień 1945 – Bartłomiej Warzecha (IPN Katowice)

 • Administracja województwa śląskiego 1945–1950 – dr Maciej Fic (UŚl)

 • Legalne życie polityczne w województwie śląskim 1945-1950 – dr Kazimierz Miroszewski (UŚl)

  • PSL w województwie śląskim - dr Kazimierz Miroszewski (UŚl)

  • Stronnictwo Pracy w województwie śląskim – dr Aleksandra Namysło (IPN Katowice)

 • Opór społeczny i podziemie w województwie śląskim – dr hab. Zygmunt Woźniczka (UŚl)

  • Podziemie poakowskie w województwie śląskim 1945-1950 - Adam Dziuba (IPN Katowice)

 • Kościoły i związki wyznaniowe w województwie śląskim - prof. dr hab. Jerzy Myszor (UŚl)

 • Aparat represji w województwie śląskim 1945-1950 – dr hab. Zygmunt Woźniczka (UŚl)

  • Obozy na Górnym Śląsku w latach 1945–1950 - dr Kazimierz Miroszewski (UŚl)

 • Problemy narodowościowe w województwie śląskim i sposoby ich rozwiązania – dr Adam Dziurok (IPN Katowice)

 • Życie polityczne i problemy narodowościowe na Śląsku Cieszyńskim 1945-1950 – dr Krzysztof Nowak (UŚl)

 • Życie polityczne i problemy narodowościowe na Śląsku Opolskim 1945-1950 – dr Bernard Linek (Instytut Śląski w Opolu)

do góry