Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sesja popularnonaukowa „Grudzień 1981 r. w województwie katowickim” – Katowice, 12 grudnia 2006 r.

Dnia 12 grudnia 2006 r. w Sali Sejmu Śląskiego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbyła się sesja popularnonaukowa pt. „Grudzień 1981 r. w województwie katowickim”. Organizatorem spotkania byli: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach, Komitet Organizacyjny Obchodów 25. Rocznicy Pacyfikacji Kopalni „Wujek” oraz Stowarzyszenie „Pokolenie”. Uroczystego otwarcia sesji dokonali dyrektor katowickiego oddziału IPN mec. Andrzej Sikora oraz Marszałek Sejmiku Województwa Śląskiego Janusz Moszyński. Ten ostatni swoje przemówienie skierował przede wszystkim do licznie zgromadzonej młodzieży szkół średnich. „Często nie potrafimy cenić samych siebie ani naszej historii. Grudzień ‘81 zamknął najmądrzejszy zryw w historii Polski i zapoczątkował ciąg przełomowych wydarzeń”.
Następnie rozpoczęła się część merytoryczna sesji. Prowadzący ją naczelnik OBEP IPN w Katowicach dr Adam Dziurok podkreślił wyjątkowość Grudnia 1981 r. na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. Skala oporu społecznego na tym terenie była wówczas największa w całym kraju. Pociągnęło to niestety za sobą niezwykle ostre represje władz. W pierwszym wystąpieniu dr. hab. Antoni Dudek z IPN w Warszawie scharakteryzował czynniki, które doprowadziły do wprowadzenia stanu wojennego w Polsce w 1981 r. Dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – Jan Jurkiewicz przybliżył (w formie prezentacji multimedialnej) sytuację społeczno-polityczną w województwie katowickim między sierpniem 1980 a grudniem 1981 r. Główną oś wystąpienia stanowiło omówienie relacji pomiędzy władzami a „Solidarnością”. Operacji wprowadzenia stanu wojennego na Górnym Śląsku i Zagłębiu poświęcony został referat dr. Jarosława Neji z IPN w Katowicach. Autor przybliżył przebieg wydarzeń, które rozegrały się w regionie między 13 a 28 grudnia. Omówił m.in. realizację operacji „Azalia”, „Jodła” i „Klon”. Ponadto scharakteryzował wystąpienia protestacyjne załóg górnośląskich i zagłębiowskich zakładów pracy i ich pacyfikację przez siły milicyjno-wojskowe. Ostatni referat wygłosił dr Antoni Steuer z Muzeum Historii Katowic. Przedstawił on sposób relacji wydarzeń w KWK „Wujek” 16 grudnia 1981 r. na łamach oficjalnej prasy w okresie stanu wojennego.
W sesji poza reprezentantami władz, m.in. Wicewojewodą Śląskim Wiesławem Maśką oraz Posłem na Sejm RP Janem Rzymełką, wzięli także udział przedstawiciele mediów.
do góry