Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Pod czerwonym sztandarem w imię niepodległości. Ruch socjalistyczny na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w XX w.” – Dąbrowa Górnicza, 14 czerwca 2012

14 czerwca 2012 o godz. 9.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dąbrowie Górniczej (ul. T. Kościuszki 25) odbędzie się konferencja naukowa „Pod czerwonym sztandarem w imię niepodległości. Ruch socjalistyczny na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w XX w.”, przygotowana przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach oraz MBP w Dąbrowie Górniczej.

Tematyka wystąpień poświęcona będzie historii ruchu socjalistycznego na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim, szczególnie w pierwszej połowie XX w. Celem jest próba ukazania założeń ruchu i trwałości postaw działaczy do momentu zakończenia samodzielnego bytu socjalistów w ramach PPS po jej wchłonięciu przez PPR. Ukazane zostaną zarówno sylwetki liderów ruchu, jak i formy działania ruchu socjalistycznego.

Program konferencji:

9.00–9.10 – Otwarcie konferencji

 • 9.10–9.30 – prof. Stanisław Michałowski (UMCS Lublin), Polska Partia Socjalistyczna w II Rzeczpospolitej
 • 9.30–9.50 – prof. Ryszard Kaczmarek (Uniwersytet Śląski,) Józef Biniszkiewicz – lider PPS w województwie śląskim
 • 9.50–.10.10. – dr hab. Krzysztof Nowak (Uniwersytet Śląski), Polski ruch socjalistyczny na Śląsku Cieszyńskim 1918–1939
 • 10.10–10.30 – Joanna Krzysztofik (Uniwersytet Śląski), Konflikt polsko-bolszewicki a sprawa Górnego Śląska w świetle „Gazety Robotniczej”
 • 10.30–10.50 – dr hab. Joanna Januszewska-Jurkiewicz (Uniwersytet Śląski), Lewicowe nurty w harcerstwie okresu międzywojennego. Czerwone Harcerstwo w Zagłębiu Dąbrowskim

10.50–11.10 – Przerwa kawowa

 • 11.10–11.30 – Maciej Żuczkowski (BEP IPN), „Mamy więc przed sobą nową postać starej dywersji komunistycznej” – stosunek PPS–WRN do PPR
 • 11.30–11.50 – Zbigniew Gołasz (Muzeum Miejskie w Zabrzu), Franciszek Trąbalski nestor śląskich socjalistów
 • 11.50–12.10 – Tomasz Gonet (IPN Katowice), Strajki w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1945–1947
 • 12.10–12.30 – dr Adam Dziuba (IPN Katowice), Podobieństwa i różnice. PPS w Zagłębiu i na Górnym Śląsku w latach 1945–1948

12.30–12.50 – Przerwa kawowa

 • 12.50–13.10 – dr Tomasz Kurpierz (IPN Katowice), Sprawiedliwy socjalista. Henryk Sławik (1894–1944)
 • 13.10–13.30 – dr Krzysztof Żarski (Uniwersytet Wrocławski), Okoński. Niemiecki socjalista i literat
 • 13.30–13.50 – Sebastian Rosenbaum (IPN Katowice) DSAP. Niemieccy socjaliści w autonomicznym województwie śląskim 1922–1939 w świetle raportów policyjnych

13.50–14.15 – Podsumowanie konferencji i dyskusja

Serdecznie zapraszamy!
 

do góry