Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Niemieckie działania dywersyjne w kampanii polskiej 1939 r.” – Katowice, 14 października 2009 r.

W dniu 14 października br. w siedzibie Oddziału IPN w Katowicach odbyła się zorganizowana przez tutejsze Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej konferencja naukowa „Niemieckie działania dywersyjne w kampanii polskiej 1939 r.” Pochodzący z różnych ośrodków prelegenci omawiali problem w odniesieniu do poszczególnych ziem II Rzeczypospolitej, na których to zanotowano podobne wystąpienia. Szczególną uwagę poświęcono problematyce dywersji na Pomorzu (ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń w Bydgoszczy), jak i - z racji miejsca odbywania konferencji – wypadkom na Górnym Śląsku. Po wygłoszeniu referatów miała miejsce ożywiona dyskusja.
Na uwagę zasługuje spore zainteresowanie słuchaczy – sala konferencyjna Oddziału IPN w Katowicach, gdzie odbywały się obrady, od początku do końca wypełniona była do ostatniego niemal miejsca.
 

do góry