Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja popularnonaukowa „Strajki 1988 r. na Śląsku” – Jastrzębie-Zdrój, 3 września 2008 r.

3 września pod pomnikiem Porozumień Jastrzębskich oraz w sali kina „Kosmos” w Jastrzębiu-Zdroju odbyły się uroczyste obchody 28. rocznicy podpisania Porozumienia Jastrzębskiego oraz 20. rocznicy strajków w jastrzębskich kopalniach. W uroczystościach wziął udział zastępca prezesa IPN dr Franciszek Gryciuk.

Obchodom, nad którymi patronat objął prezydent Lech Kaczyński, towarzyszyła sesja popularnonaukowa „Strajki 1988 r. na Śląsku” zorganizowana przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, Stowarzyszenie „Pokolenie” oraz Region Śląsko-Dąbrowski NSZZ „Solidarność”. Otwarcia sesji w kinie „Kosmos” dokonał dyrektor Oddziału IPN w Katowicach dr Andrzej Drogoń. Drogę do strajków sierpniowych i reakcję władz ZSRR na sytuację w Polsce w 1988 r. przedstawił w swoim wystąpieniu dr hab. Antoni Dudek (IPN Warszawa). Następnie Bogusław Tracz (IPN Katowice) omówił strajki w województwie katowickim w 1988 r. w świetle dokumentów SB i PZPR. Kolejnym punktem sesji były wypowiedzi uczestników strajków, w tym poruszające wspomnienia Stanisława Koska – współorganizatora strajku w KWK „Manifest Lipcowy”. Na zakończenie uczestnicy sesji obejrzeli film dokumentalny „Piasek w tryby – Jastrzębie '88” w reżyserii Grażyny Ogrodowskiej i Leszka Furmana, przygotowany specjalnie na tę rocznicę przez TVP na zlecenie Urzędu Miasta Jastrzębia. 


 

do góry