Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Wokół legendy »Ognia«. Podziemie niepodległościowe w Małopolsce w latach 1945–1956” – Nowy Targ, 9–11 marca 2007 r.

  • 2
  • 3
  • 4

W dniach od 9 do 11 marca 2007 r. w Nowym Targu odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Wokół legendy »Ognia«. Podziemie niepodległościowe w Małopolsce w latach 1945–1956”, zorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie wspólnie z Polskim Towarzystwem Historycznym. Współorganizatorami konferencji były Urząd Miasta Nowego Targu, Urząd Gminy Nowy Targ oraz Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu, a honorowy patronat objęli dr Kazimierz Michał Ujazdowski – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oraz dr hab. Janusz Kurtyka – Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Konferencję otworzyły przemówienia – Prezesa IPN Janusza Kurtyki, Prezesa PTH w Nowym Targu Roberta Kowalskiego oraz przedstawicieli lokalnych władz, w tym starosty nowotarskiego Krzysztofa Fabera, zastępcy burmistrza Nowego Targu Eugeniusza Zajączkowskiego, przewodniczącego Rady Miasta Mariusza Jelonka, a także podhalańskich posłów na Sejm RP, Anny Paluch i Edwarda Siarki.

W trakcie konferencji wygłoszono 24 referaty w ramach pięciu bloków tematycznych:

1. Przeciw sowieckiemu najazdowi. Polska 1944–1956,
2. Legendarni dowódcy partyzantki niepodległościowej,
3. Małopolska wobec „czerwonej okupacji”,
4. Podhale niezłomne 1945–1956,
5. Major „Ogień” – życie po śmierci.

Dobór tematów pozwolił na przedstawienie postaci mjr. Józefa Kurasia „Ognia” i działalności zgrupowania „Błyskawica” na szerszym tle zmagań o wolną i niezawisła Polskę w Małopolsce i całym kraju. Obok wystąpień ściśle historycznych przedstawione zostały m.in. wyniki badań socjologicznych dotyczących opinii na temat działalności „Ognia”, występujących dziś na Podhalu. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się referaty prezentujące nieznane dotąd kulisy likwidacji przez UB zgrupowania „Ognia”, ujawnione na podstawie dokumentów przechowywanych w krakowskim archiwum IPN.
Obrady zgromadziły wielu słuchaczy, w tym kombatantów, dawnych żołnierzy „Ognia” i innych formacji niepodległościowych, a także przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń (Związek Podhalan, Związek Polskiego Spisza, Towarzystwo Słowaków w Polsce), młodzież harcerską oraz liczne grono mieszkańców Podhala, często pamiętających omawiane przez referentów wydarzenia. Wśród gości był również Konsul Generalny Republiki Słowacji w Polsce dr Ivan Horský.
Trzeciego dnia konferencji odbyła się plenerowa rekonstrukcja historyczna, przedstawiająca zdobycie przez jeden z oddziałów „Ognia” Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Nowym Targu. Ostatnim elementem sesji był pokaz filmów dokumentalnych, dotyczących podziemia niepodległościowego na Podhalu i w innych regionach Polski.
Konferencji towarzyszyła wystawa „O Orła w koronie... Zgrupowanie partyzanckie »Błyskawica«”, prezentująca archiwalne zdjęcia i dokumenty dotyczące zgrupowania mjr. Józefa Kurasia „Ognia”, przygotowana przez IPN Oddział w Krakowie.

do góry