Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Konfederacja Polski Niepodległej na drodze do Wolności” – Kraków, 10 września 2009

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie wraz z Instytutem Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ zorganizował 10 września br. ogólnopolską konferencję naukową zatytułowaną „Konfederacja Polski Niepodległej na drodze do Wolności”.

Konferencja została przygotowana w związku z 30. rocznicą powstania i rozpoczęcia działalności przez Konfederację Polski Niepodległej. Wygłoszono 17 referatów. Przedmiotem pierwszej części obrad była ogólnopolska działalność KPN w PRL oraz w III RP. W jednym z wystąpień scharakteryzowano myśl polityczną Leszka Moczulskiego. W części drugiej prelegenci przedstawili działalność KPN w latach 1979–1989 w poszczególnych regionach Polski.

Prelegentami byli naukowcy pochodzący z całego kraju. Prezentowane referaty to efekt badań archiwalnych nad dokumentami wytworzonymi przez KPN, inwigilującą ją Służbę Bezpieczeństwa i Wojskową Służbę Wewnętrzną, badań prasoznawczych a także zebrania relacji działaczy Konfederacji. Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem m.in. ze strony byłych członków KPN oraz przedstawicieli innych struktur opozycji demokratycznej, działających nie tylko na terenie Krakowa i Małopolski. Referatów wysłuchali m.in. Leszek Moczulski, Adam Słomka, Krzysztof Król oraz Dariusz Wójcik.

Referenci oraz uczestnicy dyskusji, m.in. Leszek Moczulski, podkreślali, że po raz pierwszy zaprezentowano wyniki tak szerokich badań dotyczących nie tylko ogólnopolskiej, ale także regionalnej działalności KPN. W związku z tym, że sesja zapoczątkowała badania na temat KPN, nie ustrzeżono się drobnych nieścisłości, które zostaną wyeliminowane przez autorów na etapie druku materiałów pokonferencyjnych – które powinny zostać wydane w drugiej połowie 2010 roku.

Kontynuując obchody 30. rocznicy powstania KPN, w październiku i listopadzie br. Oddział IPN w Krakowie będzie prezentował wystawę poświęconą dziejom Konfederacji Polski Niepodległej, której wernisaż odbędzie się 5 listopada w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie przy ul. Rajskiej 1. Pod koniec roku ukaże się także przygotowana przez Oddział IPN w Krakowie publikacja „Krakowska Konfederacja Polski Niepodległej w dokumentach (1979–1990)”.


Program:

Część I
Konfederacja Polski Niepodległej w PRL i w III RP

 • Dr Andrzej Anusz: Konfederacja Polski Niepodległej 1979 – 1989. Zarys historii
 • Paweł Wierzbicki: Konfederacja Polski Niepodległej – model opozycyjności
 • Maciej Zakrzewski (OIPN w Krakowie/doktorant INPiSM UJ): Myśl polityczna Leszka Moczulskiego
 • Grzegorz Wołk (BUiAD IPN): Konfederacja Polski Niepodległej wobec wydarzeń 1989 r.
 • Michał Wenklar (OIPN w Krakowie/doktorant INPiSM UJ): Konfederacja Polski Niepodległej w III Rzeczpospolitej

Część II
Konfederacja Polski Niepodległej w PRL – spojrzenie lokalne

 • Jacek Pawłowicz (OIPN w Warszawie): KPN na ziemi płockiej
 • Marek Jończyk (Delegatura w Kielcach OIPN w Krakowie): KPN na ziemi kieleckiej
 • Emilia Świętochowska-Bobowik (OIPN w Białymstoku): KPN na Białostocczyźnie
 • Krzysztof Łojan (OIPN w Katowicach): KPN na Górnym Śląsku
 • Andrzej Czyżewski (OIPN w Łodzi): KPN w Łodzi
 • Włodzimierz Domagalski: KPN na Mazowszu
 • Marcin Bukała (OIPN w Rzeszowie): KPN w Polsce południowo-wschodniej
 • Prof. dr hab. Wojciech Polak (UMK): KPN w Toruniu i w Bydgoszczy do końca 1989 r.
 • Beata Białek (doktorantka IH KUL): KPN na Lubelszczyźnie 1979–1989
 • Zbigniew Bereszyński: KPN na Śląsku Opolskim w latach 1980–1991
 • Artur Kubaj (OIPN w Szczecinie): KPN na Pomorzu Zachodnim
 • Marcin Kasprzycki (OIPN w Krakowie): Agentura w krakowskiej KPN. Wybrane przykłady
   
do góry