Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Społeczeństwo a władza. Między Wisłą a Pilicą w Polsce Ludowej (1945 – 1989)” – Kielce, 8 – 9 października 2009

W dniach 8–9 października 2009 r. w Domu Środowisk Twórczych w Kielcach, ul Zamkowa 5. odbyła się konferencja naukowa „Społeczeństwo a władza. Między Wisłą a Pilicą w Polsce Ludowej (1945–1989)”, przygotowana przez delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach.

Program konferencji

8 października 2009 r. (czwartek)

 • Agnieszka Szczerba – Zasób archiwalny Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach. Ogólna charakterystyka
 • Rafał Chałoński – Znaczenie materiałów przechowywanych w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach dla badań nad najnowszą historią Kielecczyzny
 • Agnieszka Filus – Działalność oddziału Narodowych Sił Zbrojnych Stanisława Sikorskiego „Jaremy” w 1945 r.
 • Marzena Grosicka – Polskie Stronnictwo Ludowe na Kielecczyźnie. Stan badań i problematyka badawcza
 • dr Sebastian Piątkowski – Polityka władz wobec volksdeutschów w latach 1945–1950 (na przykładzie regionu radomskiego)
 • Krzysztof Busse – Trzech do tysiąca. Likwidacja grupy Aleksandra Młyńskiego „Drągala” przez aparat bezpieczeństwa
 • Marcin Sołtysiak – Działania Służby Bezpieczeństwa wobec Jana Sońty „Ośki” jako przykład inwigilacji środowiska byłych żołnierzy Batalionów Chłopskich
 • Edyta Krężołek – Robotnicy Kielecczyzny w czasie „polskich miesięcy”
 • Dyskusja

9 października 2009 r. (piątek)

 • Arkadiusz Kutkowski – Procesy po wydarzeniach Czerwca 1976 r. w Radomiu
 • Konrad Słowiński – Nastroje społeczne w Radomiu (lipiec 1980 – grudzień 1981)
 • dr hab. Marek Wierzbicki – Władze Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska w latach 1980–1989
 • Marek Jończyk – Niezależne Zrzeszenie Studentów w WSP w Kielcach w latach 1981–1989
 • Paweł Gotowiecki – Prasa podziemna w Ostrowcu Świętokrzyskim w latach 1981–1989
 • dr Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki – W obronie krzyża. Protest młodzieży Zespołu Szkół Zawodowych we Włoszczowie w grudniu 1984 r.
 • Marek Jedynak – Wpływ uroczystości pogrzebowych mjr. Jana Piwnika „Ponurego” w czerwcu 1988 r. na nastroje i postawy społeczeństwa Kielecczyzny
 • Dyskusja
 • Podsumowanie konferencji i zamknięcie obrad
   
do góry