Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Początki »władzy ludowej« w Piotrkowskiem” – Piotrków Trybunalski, 23 października 2002 r.

23 października 2002 r. odbyła się w Piotrkowie Trybunalskim konferencja naukowa pt. „Początki «władzy ludowej» w Piotrkowskiem”, zorganizowana przez łódzki oddział Instytutu Pamięci Narodowej oraz Instytut Historii Akademii Świętokrzyskiej Filia w Piotrkowie Trybunalskim.

Sesję rozpoczęły wystąpienia przedstawicieli AŚ – dr. Jerzego Wojciechowskego, prodziekana Wydziału Filologiczno-Historycznego oraz prof. Czesława Grzelaka. Mówcy podkreślali znaczenie badań regionalnych nad historią najnowszą dla pogłębienia ogólnej wiedzy dotyczącej tej tematyki.

Następnie głos zabrał zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Janusz Krupski. Mówił o swoistej misji dziejowej stojącej przed współczesnymi historykami, którzy mają do dyspozycji wiele wartościowych, dotąd nieznanych szerokiemu gronu naukowców, dokumentów zdeponowanych m.in. w IPN.

W dyskusji wzięli udział m.in. żołnierze AK i podziemia poakowskiego na tym terenie: Aleksander Arkuszyński „Maj”, Stanisław Karliński „Burza” oraz Władysław Hartmann.

W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele władz samorządowych, m.in. Starosta Powiatu Piotrkowskiego Grzegorz Adamczyk, Alfred Tuczek – szef Prokuratury Apelacyjnej, komendant Policji w Piotrkowie – Ryszard Musiałowicz, prezes Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa – Władysław Hermann, Dyrektor Archiwum Państwowego Piotr Zawilski, przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego, nauczyciele, studenci.

Referaty wygłosili:
 • prof. Jerzy Eisler (IPN) – "Sytuacja polityczna w Polsce po II wojnie światowej - węzłowe problemy".
 • prof. Andrzej Felchner (Filia AŚ) – "Kształtowanie się aparatu »władzy ludowej« w Piotrkowskiem".
 • dr Krzysztof Lesiakowski (IPN) – "Walka polityczna w Piotrkowskiem 1945-1947".
 • dr Janusz Wróbel (IPN) – "Stanisław Bańczyk - wiceprezes PSL i poseł Ziemi Piotrkowskiej".
 • dr Tomasz Toborek (IPN) – "Podziemie niepodległościowe w Piotrkowskiem".
 • prok. Arkadiusz Gałaj (IPN) – "Zwalczanie organizacji niepodległościowych przez PUBP w Piotrkowie Trybunalskim w świetle akt śledczych OKŚZpNP w Łodzi".
 • Leszek Próchniak (IPN) – "Przymusowa kolektywizacja wsi w powiecie piotrkowskim".
 • Joanna Żelazko (IPN) – "Mieszkańcy Ziemi Piotrkowskiej przed Wojskowym Sadem Rejonowym w Łodzi".
 • dr Dariusz Rogut (Filia AŚ) – "Pierwsze lata "władzy ludowej" w Zelowie".
 • Adam Gajda (Filia AŚ) – "Nacjonalizacja przemysłu i przejęcie majątku poniemieckiego w Moszczenicy".
 • Krzysztof Łapiński (AP w Piotrkowie Trybunalskim) – "Źródła do dziejów regionu po 1945 r. w zasobie archiwum piotrkowskiego".
   
do góry