Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Fenomen getta łódzkiego 1940–1944” – Łódź, 11-12 października 2004 r.

W dniach 11-12 października 2004 r. w Łodzi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się konferencja naukowa zatytułowana „Fenomen getta łódzkiego 1940–1944” zorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi, Archiwum Państwowe w Łodzi, Uniwersytet Łódzki i Żydowski Instytut Historyczny.

Sesji towarzyszyła wystawa przygotowana przez łódzki oddział IPN pt. „Nieobecni” prezentowana w hallu Wydziału Zarządzania UŁ. Zaprezentowano także film poświęcony pamięci dzieci z łódzkiego getta. Wśród zaproszonych gości byli: prezydent Łodzi dr Jerzy Kropiwnicki i zastępca prezesa IPN dr Grzegorz Ciecierski.

Podczas sesji wygłoszone zostały referaty:

 1. Prof. dr hab. Wiesław Puś (UŁ), Prof. Paweł Samuś (UŁ) - Społeczność żydowska wielonarodowej Łodzi (do 1939 r.)

 2. Dr Janusz Wróbel (IPN) - Specyfika polityki hitlerowskiej w Łodzi w latach 1939-1945

 3. Prof. dr hab. Feliks Tych (ŻIH) - Typologia gett

 4. Julian Baranowski (APŁ) - Utworzenie i organizacja getta w Łodzi

 5. Prof. Abraham Cykiert (Australia) - The uniqueness of Lodzer Ghetto

 6. Prof. dr Karl Stuhlpfarrer (Universität Klagenfurt) – Litzmannstadt – eine Stadt ohne Planungen und Aktionen für eine NS-Zulunft

 7. Antoni Galiński (IPN) – Policja hitlerowska w getcie łódzkim

 8. Andrea Löw (Universität w Bochum) – Ordnungsdienst im Getto Łitzmanstadt

 9. Dr Michal Unger (Izrael) - Jewish Forced Labor in the Łódź Ghetto and its influence on German Policy)

 10. Red. Paweł Spodenkiewicz („Dziennik Łódzki”) – Mordechaj Chaim Rumkowski jako mówca

 11. Dr Jacek Pietrzak (UŁ)- Hans Biebow - portret oprawcy

 12. Przewodniczący Łódzkiej Żydowskiej Gminy Wyznaniowej Symcha Keller– Życie religijne w getcie łódzkim

 13. Prof. dr hab. Anna Kuligowska-Korzeniewska (UŁ) – Życie kulturalne w getcie łódzkim

 14. Prof. Michael Thaler (University of California ) – „There are no children in the ghetto, there are only small Jews…” („ W getcie nie ma dzieci, są tylko mali Żydzi…”)

 15. Dr Bertrand Pertz (Universität Wien) – Westjuden im Getto in Lodz

 16. Dr Florian Freund (Universität Wien)– Die Deportation von österreichischen „Zigeunern“ in das Getto in Lodz

 17. Dr Sascha Feuchert (Justus-Liebig-Universität Giessen) – Oskar Rosenfeld und Oskar Singer – zwei Autoren der Lodzer Ghetto Chronik

 18. Dorota Siepracka (IPN) – Stosunki polsko-żydowskie w Łodzi podczas okupacji hitlerowskiej

 19. Sławomir Abramowicz (IPN) - Ofiary i sprawcy. Świadkowie i dokumenty zbrodni w ośrodku zagłady w Chełmnie nad Nerem

 20. Bernard Sobiczewski (APŁ) - Źródła do dziejów getta łódzkiego w zasobie Archiwum Państwowego w Łodzi

 21. Dr hab. Leszek Olejnik (UŁ) - Łódź jako centrum życia społeczności żydowskiej w Polsce (1945-1949)

do góry