Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja „Konspiracja młodzieżowa po II wojnie światowej w Łodzi i regionie” – Piotrków Trybunalski, 21 października 2011 r.

21 października 2011 r. odbyła się konferencja pt. „Konspiracja młodzieżowa po II wojnie światowej w Łodzi i regionie”, zorganizowana przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi oraz Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Konferencja miała miejsce w Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim (Plac Zamkowy 4).

Program

10.00 Otwarcie konferencji

10.15–11.15 Referaty:

  • dr Joanna Żelazko, Sytuacja młodzieży po zakończeniu II wojny światowej
  • Artur Ossowski, Antykomunistyczna organizacja młodzieżowa „Chłopcy Z” (1949–1950)
  • Milena Bykowska, Związek Białej Tarczy – działalność i rozbicie (1949–1950)

Przerwa

11.30–12.50 Referaty:

  • Emilia Stępniak, Spiskowo-Bojowa Organizacja Harcerska w Łodzi (luty–listopad 1948)
  • Piotr Walewski, Powstanie i działalność Towarzystwa Antykomunistycznego TAK w Łodzi (1949–1952)
  • dr Dariusz Rogut, Działalność i rozbicie organizacji Skauting z Pabianic (1951–1953)
  • Rafał Ryszard Bajer, Działalność „Błyskawicy” i Konspiracyjnego Przysposobienia Wojskowego w Pabianicach (1948–1949)

Przerwa

13.10–14.10 Referaty:

  • Marek Kameduła, Wolność i Niepodległość – młodzieżowa organizacja antykomunistyczna z powiatu radomszczańskiego (1948–1950)
  • Aleksandra Leśna, Nieletnie grupy antykomunistyczne – Przyjaciółka Życia i Zieloni Bracia (1950–1955)
  • Paweł Wąs, Działalność Młodzieżowej Organizacji Armii Krajowej „Słońce" na ziemi wolborskiej (1949–1950)

Dyskusja
 

do góry