Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowa konferencja naukowa „»Aktion Reinhardt« - Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie” – Lublin, 7-9 listopada 2002 r.

W dniach 7-9 listopada 2002 r. w Grand Hotelu "Lublinianka" w Lublinie w 60. rocznicę zagłady Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Lublinie oraz Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie przy współpracy Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie i Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec Johannesa Rau i Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.

W czasie konferencji wygłoszone zostały referaty

Założenia "Akcji Reinhardt"
1. Israel Gutman, "Akcja Reinhardt" w historiografii
2. Bogdan Musiał, Planowanie i organizacja ludobójstwa: Geneza "Akcji Reinhardt"
3. Dieter Pohl, Rola dystryktu lubelskiego w ludobójstwie
4. David Silberklang, Początek Akcji "Reinhardt" - likwidacja pierwszych gett w dystrykcie lubelskim
5. Wystąpienie komentatora (Feliks Tych)

Obozy zagłady
1. Peter Witte, Funkcjonowanie obozów zagłady w Bełżcu i Sobiborze
2. Edward Kopówka, Obóz śmierci w Treblince
3. Tomasz Kranz, Rola Obozu Koncentracyjnego na Majdanku podczas realizacji "Akcji Reinhardt"
4. Wystąpienie komentatora (David Silberklang)

Obozy przejściowe i deportacje
1. Janina Kiełboń, Deportacje Żydów do dystryktu lubelskiego (z Niemiec, Austrii, Słowacji, Protektoratu, Holandii i Francji etc.)
2. Robert Kuwałek, Getta tranzytowe w dystrykcie lubelskim (m. in. Izbica, Rejowiec, Piaski, Trawniki)
3. Andrzej Żbikowski, Raport Katzmanna i Zagłada Żydów galicyjskich
4. Sara Bender, "Akcja Reinhardt" na Białostocczyźnie
5. Jacek Andrzej Młynarczyk, "Akcja Reinhardt" w dystrykcie radomskim
6. Felicja Karay, Obozy pracy dla Żydów podczas "Akcji Reinhardt"
7. Wystąpienie komentatora (Tomasz Kranz)

Sprawcy
1. Thomas Sandkühler, Gospodarcza eksploatacja: nazistowskie planowanie i wykonanie na miejscu
2. Wolfgang Scheffler, Niemieccy sprawcy a procesy powojenne
3. Witold Kulesza, Ściganie sprawców na terenie Polski - polski wymiar sprawiedliwości
4. Peter Black, "Trawnikimänner". Nie-niemiecki personel pomocniczy podczas "Akcji Reinhardt"
5. Patricia Heberer, Ciągłość zabijania: wykonawcy operacji "T4" a "Akcja Reinhardt"
6. Klaus Michael Mallmann, Policja bezpieczeństwa w dystrykcie krakowskim
7. Wystąpienie komentatora (Dieter Pohl)

Polacy i Żydzi wobec Zagłady
1. Shmuel Krakowski, Żydowski opór w Generalnym Gubernatorstwie
2. Ewa Łozoryk, W ukryciu - życie po aryjskiej stronie w relacjach i wspomnieniach
3. Gunnar S. Paulsson, Stosunki polsko-żydowskie w "aryjskiej" Warszawie, 1940-1945
4. Dariusz Libionka, Ludność chrześcijańska na Lubelszczyźnie wobec Zagłady Żydów
5. Daniel Blatman, Reakcje środowisk żydowskich na wiadomości z Polski
6. Wystąpienie komentatora (Andrzej Żbikowski)

Dyskusja panelowa na temat "Znaczenie "Akcji Reinhardt" w polityce nazistowskiej" (Israel Gutman, Franciszek Piper, Zygmunt Mańkowski, Feliks Tych, Wolfgang Scheffler)
 

do góry